Nieuws

Categorieën

Snoeiwerken in Beverhoutsveld moeten bomen in topconditie houden.
Nieuw zwembad in sportpark Drogenbrood wordt duurzaam en energiezuinig
Beernems energieplan zet mes in het energieverbruik
Gemeente maakt samen met Regionaal Landschap Houtland en Polders bermbeheerplan op om natuurwaarden te verhogen
Geveltuintjes maken Beernemse straten groener, gezelliger en gezonder
Workshop ‘Boom zoekt tuin’ met gratis boom voor elke aanwezige is een groot succes.
Tussenkomst Roos Lambrecht op gemeenteraad loont: absurde situatie aan stationsplein wordt rechtgezet.
Tijdens bouw zwembad Beernem: opgepompt water wordt maximaal aan de natuur teruggegeven
Het stikstofakkoord: een goed akkoord of kan het beter?
Gemeenteraadslid Roos Lambrecht wil dat inwoners gratis elektrische fietsen kunnen uittesten.
Site oude steenbakkerij langs de Knesselarestraat in Oedelem: eerst sanering, dan pas een toekomstvisie
Militair domein Ryckevelde met PFAS vervuild
Gemeenteraadslid Roos Lambrecht wil meer vrouwelijke straatnamen in Beernem
Milieuschepen Jan Vanassche: “Het Lokaal Energie-en Klimaatplan is ons kompas op weg naar een klimaatneutraal Beernem. “
Milieuschepen Jan Vanassche: “Bestrijding van de snelgroeiende Japanse duizendknoop vraagt creatieve aanpak.
Gemeenteraadslid Rolle De Bruyne wil meer politietoezicht op tractoren die aan hoge snelheid door het dorp denderen.
Gemeenteraadslid Roos Lambrecht wil absurde situatie fietspad aan stationsplein rechtzetten.
Gemeente zet eerste stappen om voormalig stort in Beverhoutsveld te saneren.
Milieuschepen Jan Vanassche maakt balans op van het milieubeleid halfweg de legislatuur: “We zitten op schema.”
Schepen Jan Vanassche laat in zijn ziel kijken.
Gemeenteraadslid Roos Lambrecht wil betere bescherming groenzones aan vernieuwde stationsomgeving in Beernem.
Gemeenteraadslid Rolle De Bruyne pleit voor gratis zelftests voor kwetsbare mensen
Gemeenteraadslid Roos Lambrecht wil Schepenhuys in Oedelem openstellen voor start-ups.
Milieuschepen Jan Vanassche licht project Waterlandschap Beverhoutsveld toe
De Vlaamse landmaatschappij en de Vlaamse overheid selecteren Beernems Project om Beverhoutsveld klimaatrobuust te maken.
(Groen-) Beernemnaar Joris Willaert schrijft boeiend levensverhaal op in het bijna 400 bladzijden tellende ‘Liegen in het Donker.’
Ook in Beernem komen er boekenruilkastjes
Veilige wandel-en fietsverbinding moet Assebroekse Meersen, Beverhoutsveld en Bulskampveld met elkaar verbinden.
Beernemse kindergemeenteraad is uit de startblokken. Initiatiefneemster Roos Lambrecht is opgetogen.
Roos Lambrecht wil actieplan tegen fietsdiefstallen in Beernem
Schepen Jan Vanassche: “Ik ben in de politiek gegaan om de wereld te helpen verbeteren.”
Beernem verhoogt klimaatinspanningen door ondertekening Lokaal Energie-en Klimaatpact (2021- 2030)
Warmtebeelden moeten Beernemse bedrijven energiezuiniger maken.
Gemeenteraadslid en biotuinder Rolle De Bruyne: “Tijd om de verdwenen natuurwaarden te her-waarderen en in stand te houden.”
Geen vergunning voor De Zesling: Vlaamse Regering volgt negatief advies Beernem en Oostkamp.
Mogelijk PFOS-vervuiling in Beernem? "We volgen vanuit de gemeente alles zeer goed op en zullen al het nodige doen in het belang van de veiligheid en gezondheid van onze inwoners."
Roos Lambrecht: “Campagnemateriaal ‘Wees niet gek, doe de tekencheck’ van de Vlaamse overheid helpt gemeente om burgers te sensibiliseren tegen tekenbeten.”
Mogelijke vervuiling met PFOS, PFAS, PFOA in het natuurgebied van Ryckevelde
Fietspunt Beernem herstelt voortaan ook rolstoelen dankzij Groen
Groen Beernem deed mee aan de #DeGroteOpkuis tegen zwerfvuil.
17 mei, Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie: Beernem zet nog meer stappen naar een verdraagzame en inclusieve gemeente.
Nieuwe trage weg zorgt voor fiets- en wandelveilige verbinding tussen fietsersbrug en Zuidleiestraat in Beernem.
Beernem ondertekent charter ‘Generatie Rookvrij’ en engageert zich om kinderen en jongeren te beschermen tegen tabaksrook.
Roos Lambrecht, raadslid voor Groen in Beernem in de gemeenteraad: “Ook gemeente kan helpen om haar burgers te sensibiliseren voor het aanvaarden van holebi’s en transgenders.”
Groen Beernem reageert verontwaardigd over nieuwe kapvergunning De Vlaamse Waterweg nv voor kanaalbermen in Beernem.
Schepen van Milieu Jan Vanassche reageert op commotie rond vellen bomen in de Kooldreef
Standpunt Groen Beernem rond 'De Zesling'
Gemeenteraadslid Roos Lambrecht (Groen) wil Beernemnaars aanmoedigen om samen te composteren.
Rolle De Bruyne reageert opgelucht nadat gemeente beslist om onmisbare Minawerkers uit eigen zak te betalen na schrappen subsidies door minister Demir
Drevenmanager en duurzaam bomenbeheer moeten historische dreven en bomen in Beernem be-waren voor het nageslacht.
Komt er straks een hondenweide in deelgemeente Sint-Joris? Schepen van Dierenwelzijn Jan Vanassche (Groen) onderzoekt mogelijke locaties
Groen- raadsleden Roos Lambrecht (Beernem) en Carol Cartigny (Oostkamp) gaan voor meer verkeersveiligheid en willen extra trajectcontroles in hun gemeente.
kartel sp.a-Groen en CD&V : vraag aan IVBO om toe te treden tot de Statiegeldalliantie
Gemeenteraadslid Roos Lambrecht: “ Laat jonge artiesten exposeren op de aanplakzuilen in Beernem”
Waterweg NV wil nog meer bomen rooien langs Beernemse kanaaloevers. Gemeentebestuur geeft negatief advies.
Kaalkap kanaalbermen, parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege aan Minister van omgeving Zuhal Demir 19 januari 2021
Ook Beernem heeft nu een kindergemeenteraad
Binnenkort kunnen de Beernemnaars ook contactloos betalen in het recyclagepark dankzij tussen-komst gemeenteraadslid Rolle De Bruyne
Groen protesteert: hakhoutbeheer langs kanaal Gent-Oostende in Beernem is kaalkap.
Rijden agenten van politiezone Het Houtsche binnenkort met elektrische wagens?
Onleesbare bordjes met namen kinderen in geboortebos Beverhoutsveld worden vernieuwd dankzij raadslid Rolle De Bruyne
Oudezakstraat wordt vierde fietsstraat in Beernem
' De goede kant op'
Meer wandelplezier met vernieuwd en uitgebreider wandelnetwerk Bulskampveld.
Bergstraat in Oedelem krijgt bijenvriendelijke en bomenrijke bermen
Nieuw Beernems zwembad wordt mega-duurzaam.
Ook in 2021 uitbreiding terrassen horeca-uitbaters mogelijk.
Een plant-een-boomactie zal de klimaatopwarming niet tegenhouden, duurzame en structurele maatregelen wel.
Eerste regenboogzebrapad aan de Regenboogschool in Beernem
Creytensstraat wordt fietsstraat
Een hemelwaterplan voor Beernem
Corona herstelplan : Beernem terug op de rails
Milieubeleid al op goede weg na anderhalf jaar bestuur
Beernem moet anticiperen op langdurige droogte met hemelwaterplan
Langdurige droogte is een wake-up call
Gemeente kan mensen helpen om hun tuin te delen
Minder maaien voor meer bijen
Water, de rest komt later
Corona, bomen en bossen
Extra hergebruikcontainer op recyclagepark
Beernem onderzoekt haalbaarheid zonnepanelen op openbare gebouwen
Journalist, heemkundige en duivel-doet-al Reginald Braet krijgt Groene Pluim in Beernem
Gemeente Beernem en verenigingen feesten vanaf 1 januari 2020 met herbruikbare bekers.
Doorlichting bomen kooldreef
Belbushalte aan Patershof dankzij Groen
Beernem investeert in Landschapspark Bulskampveld
Maak van je straat een sneeuwstraat
Eerste fietsstraten in Beernem
Huis-aan-huisblad november 2019
Dringend nood aan provinciale visie voor grote windmoles
Biotuinbouwer en gemeenteraadslid Rolle De Bruyne (Groen) wil Beverhoutsveld glyfosaatvrij.
Saar Vanpaemel uit Oedelem en Jan-Klaas Kesteloot uit Beernem op lijst Vlaamse verkiezingen.
Rookvrije speelpleinen en sportterreinen
Opendeurdag voor technische dienst?
We plaatsen zwaluwnesten aan gemeentehuis
Sneeuwstraten in Beernem
Krijtlijnen 2019-2024
Breng je mok(ke) mee naar de nieuwjaarsdrink
Nieuwe, slagkrachtige bestuursploeg in de startblokken
Nieuwe coaltie staat pal achter renovatie en nieuwbouw voor gemeenteschool
Gemengde gevoelens bij goedkeuring omgevingsvergunning voor 3 windturbines in natuurgebied De Vaanders door provinciebestuur West- Vlaanderen. Provincie negeert haar eigen voorwaarden en verhoogt ruimtelijke verrommeling.
Groen verheugd met historische kans om Beernem verkeersveiliger, gezonder, groener en socialer te maken.
sp.a – GROEN neemt deel aan het beleid en gaat voor een groen en sociaal Beernem
Betreurenswaardig: Beernem sluit toch niet aan bij statiegeldalliantie
Beernem als SAVE gemeente
Windmolens in Beernem : waar blijft het plan?
Jan Vanassche trekt kartellijst Groen-sp.a
Burgemeester schaft gemeenteraadsverkiezingen af in Beernem.
Dierenstickers kunnen helpen om huisdieren te redden bij brand
Groen vraagt dat podium gemeente rolstoeltoegankelijk wordt
Groen wil dat podium gemeente toegankelijk wordt voor rolstoelgebruikers
Gemeente discrimineert handelaars
Groen reikt Groene Pluim uit aan vrijwilligers Biobes en Trefhof
Groen en sp.a willen dat opbrengst kledingcontainers naar de sociale economie gaat
Roos Lambrecht haalt slag thuis: onveilige situatie kruispunt Bloemendalestraat- Hoornstraat wordt aangepakt
OCMW-budget moet omhoog in plaats van omlaag
CD&V-voorstel voor windmolens in Beverhoutsveld is een klucht.
Beverhoutsveld niet te koop!
Schuld Beernem stijgt spectaculair
Nieuwe mobiliteitsplan: de zoveelste gemiste kans
Verspreidt burgemeester Beernem fake news?
Met asfaltering Beernemstraat verdwenen ook de twee verkeersplateaus
Jan Vanassche dient klacht in tegen verwaarlozing Huis Maes in Oedelem
Roos Lambrecht kaart onveilig kruispunt Bloemendalestraat - Hoornstraat aan
Pas in 2030 veilige schoolomgevingen?!
Groene Pluim 2018
Kerstmarkt Oedelem
Groen Beernem krant herfst 2017
Waarom we het Octopuscharter niet goedkeurden in de gemeenteraad
Sp.a en Groen willen Kringwinkel Beernem uit de verdomhoek!
Bange blanke man maakt inwoners nog banger
Is website beernem.be onveilig?
Huis Maes wordt toch geen dienstencentrum.
Groen en sp.a trekken in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
Eindelijk eis Groen ingewilligd: Octopuspalen aan de Beernemse scholen
Foyer concert
Groen Beernem krijgt gelijk in dispuut rond gemeentelijke sporthallen
Film : The Other Side of Hope
Film : I Daniel Blake
Groen Zomerfeest 2017
Beernem avondmarkt
Groen Beernem wil 'toeristvriendelijkere ' openingsuren toeristische dienst en wil ook infopunten verspreid over de deelgemeenten
Groen Beernem laakt falend gemeentelijk beleid rond veiliger maken schoolomgevingen
Sluikstorten moeilijker dankzij Groen
Groen Beernem niet enthousiast over windmolenpark aan rand Bulskampveld
Overzicht mandaten
Op vraag van Groen publiceert meerderheid lijst van mandaten
Petitie Station Beernem voor CEO NMBS
Geefplein
Gemeentelijke sporthallen 3 weken gesloten in zomervakantie: kinderen en sportclubs staan in de kou. This must be Beernem.
Sint-Jansdreef werd gekapt
Beernemse treinreizigers kregen speciale dankjewel op Valentijnsdag van Groen en sp.a.
Onze bezorgdheid kern Oedelem
Moet gemeentebelasting stijgen om taxshift te compenseren?
Burgemeesterconvenant in Beernem is een lege doos
SP.A EN GROEN WILLEN BEERNEMSE TREINREIZIGERS NIET IN DE KOU LATEN STAAN. PETITIE- ACTIE VOOR BETERE DIENSTVERLENING LEVERT RUIM 550 HANDTEKENINGEN OP
Groen hekelt verkoop pastoriewoningen Oedelem en Sint- Joris
Nieuw fietspad Sijselestraat een gemiste kans
Groen wil bomenbeheersplan en laakt kapwoede gemeentebestuur
Hoe scoort Beernem voor de gemeentetest van Het Nieuwsblad?
Groen Beernem wil fietsstraten in Beernem
Gemeente wil 32 bomen Sint-Jansdreef kappen
CD&V en N-VA Beernem laten Vlaamse verankering Eandis los en halen Chinezen binnen.
Ernstige bodem- en grondwatervervuiling in bedrijf CleanLeaseFortex in Oedelem
De Hogen Akker: oudste biobedrijf in Vlaanderen sluit na 40 jaar
Roos Lambrecht wil mobiele camera’s tegen zwerfvuil
Binnenkort participeren in windmolens in Beernem?
Schandalig: met de botte bijl in natuurgebied de Assebroekse Meerse!
Fietspad Bruggestraat - Astridlaan mooie realisatie
Roos Lambrecht (Groen Beernem) wil eerlijke werkkledij voor gemeentepersoneel van Beernem
Roos Lambrecht wil city- app voor Beernem
Rolle De Bruyne neemt na 18 jaar afscheid van de gemeenteraad. Jan Vanassche neemt de fakkel over.
Jeugd- en natuurbeweging De Stekker(tje)s krijgt Groene Pluim 2015.
Peperdure bomen in potten op Oedelem markt
Koehandel voor uitbreiding industriezone
Goedkeuring uitbreiding verkaveling Molenaarshof in Sint- Joris: gemeente zondigt tegen eigen regels ruimtelijke ordening
Groen wil weten wat gemeente doet om vluchtelingen op te vangen
Groene Pluim
Groen wil dat gemeentebestuur meer lokaal winkelt
Groen niet te spreken over verkoop 3 OCMW-woningen in Knesselarestraat in Oedelem
Groen is blij met werken aan Huis Maes
Geslaagd Zomerfeest in Drogenbrood
Groen wil Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat heraanleggen
Meerderheid verwerpt motie statiegeld zwerfvuil
Bobby wedstrijd
Toekomst Bargepark
Actie tegen sluiting Bib Sint Joris
Bijenzaak
Gemeenteraad
Bibliotheek Sint-Joris wordt gesloten
Burgemeestersconvenant onderteken, nu!
Groen Beernem lanceert de BOBBY
Gemeentebestuur Beernem zondigt tegen eigen GAS-reglement
Rolle De Bruyne wil fuif- en turnzaal in ecologische bouwmaterialen.
Roos Lambrecht: " Hoge tarieven recyclagepark zorgen voor meer zwerfvuil.
Groen Beernem hield Zomerfeest in Provinciaal Domein Bulskampveld in Beernem
Groen Beernem tegen GAS-reglement dat spelende kinderen wil bestraffen
Groen en Sp.a willen veiliger fietspaden met meetfiets.
Betonnen fietspad Miseriebocht onaanvaardbaar
Bedrijvenpark Hulstlo Beernem blijkt doolhof voor klanten en leveranciers. WVI komt beloftes niet na.
Doolhof in Bedrijvenpark
Binnenkort ook pop-upstores in Beernem? Als het van Roos Lambrecht afhangt wel. Nu moet het gemeentebestuur nog mee.
Groen Beernem wuift Lucie uit
Groene Pluim 2013
Geen inspraak in beleidsplan: Groen afwezig op gemeenteraad
Nog steeds geen verkeersveilige scholen
Naar een nieuw lokaal klimaatplan?
Veel schoon volk op bruisend Zomerfeest Groen
Nakende sloop zaal Reigerlo maakt verenigingen boos
Onkruidbeheersing: alles kan beter
Naar een nieuw lokaal klimaatplan?
Recyclagepark: de vervuiler betaalt?
Veel schoon volk op bruisend Zomerfeest Groen
Nakende sloop zaal Reigerlo maakt verenigingen boos
Onkruidbeheersing: alles kan beter
Recyclagepark: de vervuiler betaalt?
Wat Beernem denkt van de bib
Wat Beernem denkt van de bib
Gemeenteraad 21 mei 2013
Gemeenteraad 21 mei 2013
Bibenquête
Communicatie met burgers faalt over containerpark. Parkwachters zijn slachtoffer. Groen pleit voor een andere aanpak.
Communicatie met burgers faalt over containerpark. Parkwachters zijn slachtoffer. Groen pleit voor een andere aanpak.
Snelheidsremmende maatregelen Knesselarestraat
Snelheidsremmende maatregelen Knesselarestraat
Groen Wingenesteenweg
Nieuwe tarieven containerpark
Gemeenteraad 2 juli 2013
Onderhoud privéweg
Onderhoud privéweg
Nieuwe tarieven containerpark
Groen Wingenesteenweg
Gemeenteraad 2 juli 2013
College sloopt smederij en herberg 'De Nachtegael'
College sloopt smederij en herberg 'De Nachtegael'
Toekomstige bestemming leeglopende kerken
Toekomstige bestemming leeglopende kerken
Met belgerinkel naar de winkel
Met belgerinkel naar de winkel
Gelekte mazouttank Kerkhofdreef
Gelekte mazouttank Kerkhofdreef
Gemeente als burgerlijke partij bij wateroverlast?
Agenda Gemeenteraad per e-mail
Gemeente als burgerlijke partij bij wateroverlast?
Agenda Gemeenteraad per e-mail
Energierepen voor zorgverleners
Energierepen voor zorgverleners
Bericht met alle standaard velden ingevuld
Bestuursakkoord 2012-2018
Bestuursakkoord 2012-2018
Namiddag in Mariawende
Namiddag in Mariawende
Jaklien Tant, OCMW-raadslid
Jaklien Tant, OCMW-raadslid
Groen wuift Marc en Sonia uit
Groen wuift Marc en Sonia uit
Lapmiddelen Akkerstraat: doekje tegen het bloeden
Lapmiddelen Akkerstraat: doekje tegen het bloeden
Blij met behoud van twee zetels
Blij met behoud van twee zetels
Bedankt kiezer!
Bedankt kiezer!
Kleurt Beernem zondag 49 tinten Groen?
Kleurt Beernem zondag 49 tinten Groen?
Jong en al out
Enkele Pauwenveren
The Octopusblues
Aïsha, Bart, Aram en Lies
Jong en al out
Enkele Pauwenveren
The Octopusblues
Woon eens in een doos
Groen Beernem aanwezig op de 36ste verlichte feestavondmarkt te Beernem
Eindelijk oplossing Huis Maes
Geen voorakkoord
Woensdag 5 september: actie aan de schoolpoort
Onze lijst voor 14 oktober
Met een volledige lijst naar 14 oktober
Piano
Aandacht voor de plaatselijke winkelier en ondernemer
Dit is een test
test
Kwalitatieve open ruimte
Groen heeft lijst voor Beernem bijna klaar
Rolle De Bruyne krijgt bio award
Wij delen kranten uit!
Veiliger schoolomgevingen met subsidies Vlaams gewest
Bouwstenen voor een goed bouwkundig erfgoedbeleid
Gemeenteraad 24 april 2012: Nieuwe website gemeente
Duur en onveilig parkeerterrein in Oedelem?
Meer en betere sociale woningen in Beernem
Gemeentehuis en OC De Kleine Beer: nog steeds moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Het klimaat: vijf voor twaalf
Gemeentebestuur focust op hoofdbib Beernem
De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012: bent u er klaar voor?
Groen wil vrachtwagens weren uit woonstraten en dorpscentra
Nieuwe gemeentelijke website: toegankelijk & open-source aub
Nieuw containerpark: inspraakvergadering SAK deugt niet
Gouden Beren aan vernieuwing toe
Groene Pluim voor Chiro Sint-Petrus van Oostveld
Ouders in actie tegen onveilige schoolomgeving
Gemeenteraad 24 januari 2012: Fietspad Vaart-Noord
Gemeenteraad 24 januari 2012: Oedelem Markt - Parkeervakken en voorrang
Gemeenteraad 24 januari 2012: beter aanwijsbord rondpunt Parkstraat - Akkerstraat
Gemeentebestuur geeft opnieuw groen licht voor sloop landbouwkundig erfgoed
Gratis alcoholtesters ook in Beernem?
Nieuwe website
Financiering zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen deugt niet
Gemeenteraad 11 oktober 2011
Dimmen die lichten
(On)betaalbare woningen
Schoolomgevingen en schoolroutes: 0/10
Dexia en de gemeente
Erfgoed: bedroevend beleid
Bestendige dupatie keurt sloop 19de eeuwse historische hoeve goed
Groen!-Beernem pleit voor zone 30 in heel centrum Oedelem.
Gemeenteraad 5 juli 2011
Gemeenteraad 24 mei 2011
De Lijn laat feestvierders in de kou staan (Het Laatste Nieuws).
Gemeente lapt huurwetgeving aan haar laars.
De bunkermentaliteit van het Beernemse schepencollege
Gemeente buigt zelfs niet voor protest van vele schoolkinderen met hun directeur
Gemeentebestuur kan Koning Winter niet de baas.
Groen! diende klacht in bij de gouverneur om uitblijven zone 30 aan Oedelem markt
Gemeenteraad 9 november 2010
Een plan voor mensen in nood.
Gemeentebestuur hinkt achterop - Energievretende gebouwen
Een vernieuwde bib met langere openingsuren?
Beernem, gemeente voor kinderen?
Website Beernem krijgt dikke onvoldoende van Unizo
Komen er binnenkort windmolens in Beernem?
Gemeente roept zelfstandigen op om cijfers restafval mee te helpen verdraaien
Groen! steunt bewoners wijk Gevaerts
Gemeente houdt verder uitverkoop historisch erfgoed
Militairen horen niet thuis in Ryckeveldebos en blijken een stelletje ernstige vervuilers te zijn
Word heraangelegde Sint-Andreaslaan binnenkort omgedoopt tot Sint-Fijnstoffellaan?
Groen!-Beernem blij met ongunstig advies gemeente voor uitbreiding kippenkwekerij in Waterstraat
Marc Vanpaemel (provincieraadslid Groen!) ziet 2 feestzalen en bistro in Ryckeveldebos niet zitten
Wanneer fietspad langs Vaart-Noord?
Biolandbouw goed voor klimaat
Wandelnetwerk - Primeur voor Beernem
Eerste octopuspaal aan school
Beschermde woning Huis Maes gered!
Vlaams Minister voor Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois (NV-A) zegt 'njet' tegen declasseringsaanvraag Huis Maes
Geklasseerde woning Huis Maes wordt gerestaureerd!
Groen! vraagt dat ook fietspaden geruimd worden na de hevige sneeuwval
Groen! reikt Groene Pluim 2009 uit aan de vrijwilligers van de Wereldwinkel van Beernem
Leden van Groen! namen deel aan 11.11.11.
Dankzij Groen! is de Adviesraad voor Personen met een Handicap een feit
Groen! plaatst eerste Octopuspaal in Beernem
Dankzij Groen! integrale verslagen van de gemeenteraad voortaan op de webstek van Beernem
Reactie Groen!-Beernem op ontwerp heraanleg Oedelemse markt
Bouwfirma gebruikt beschermd 'Huis Maes' als werfkeet
Vlaamse verkiezingen 2009: Groen! haalt 1 extra zetel binnen!
Sonia Hoedt uit Beernem doet het opnieuw!
Opnieuw discussie rond openbaar domein en onderhoudsplicht gemeente Beernem
Minister van Ruimtelijke Ordening heft bescherming Huis Maes te Oedelem niet op.
We doen nogmaals een oproep om Open Blad los te koppelen van Vrije Tijd
Politie telt geparkeerde vrachtwagens (Het Nieuwsblad)
Parkeerstrook langs Vaart-Noord moet fietspad worden!
Gemeenteraad 18 november 2008
Groen! laakt verkeerssituatie aan station (Het Nieuwsblad)
Varkensbedrijf Wimieko verhuist definitief naar Danegemstraat (Het Nieuwsblad)
Fietsers-en voetgangersbrug: geen veilige verbinding naar het station
Groen! wil een ander gemeentelijk bouwbeleid (Groen! Krant)
Gemeenteraad 16 september 2008
Verkeer is grootste bezorgdheid van ouders (De Standaard)
Onaanvaardbare toestanden door werken in de dorpskern van Oedelem
Groen! is verheugd over oprichting adviesraad voor personen met een handicap
Fuifverbod Oranje is maatregel buiten proportie
Groen! Provincieraadsfractie tevreden met de mogelijkheid voor erkende jeugdverenigingen om te kamperen in het provinciedomein Bulskampveld.
Meer ruimte voor kinderen
We willen gemeentelijk infoblad 'Open Blad' los van 'Vrije Tijd'
Aanleg van een nieuw fietspad langs Vaart-Noord: goed, maar slechts half werk
Ook in andere plattelandsgemeenten wordt het mooie landschap bedreigd door de komst van varkensstallen
Groen! steunt 't Groot Gedelf
Groen! wil een verkeersveiliger en fietsvriendelijker markt van Oedelem
Busreizigers in de modder
Protest actie: Neen aan declassering beschermde herenwoning 'Huis Maes'
Groen! bindt strijdt aan met doodlopende fietspaden (Het Nieuwsblad)
Nieuwe uitbating van Wimieko kan nog maximaal 1 jaar: buurtbewoners en Groen!- Beernem gematigd positief.
Geen Octopuspalen in Beernem!
Protest van de buurtbewoners en Groen! tegen de aanvraag voor een verlenging van de milieuvergunning van het varkensbedrijf BVBA Wimieko, Sijselestraat 59 Oedelem
Heraanleg markt Oedelem: onze voorstellen
Ingrijpende werken in wijk Vliegend Paard te Oedelem.
Dossier Huis Maes: leugens, bedrog en belangenvermenging door het Schepencollege .
Gemeenteraad 4 september 2007: Selectieve ophaling van wegwerpluiers
Gemeenteraad 4 september 2007
Federale verkiezingen een succes voor Groen!
SAK-enquête: en er is meer
SAK-enquête over huis Maes: beschamend gesol met de publieke opinie
Oudste Vlaamse biobedrijf viert dertigjarig bestaan (Het Nieuwsblad)
Vlaanderen gezakt voor mestbeleid
Gemeenteraad 3 juli 2007
Doe de bioweek (2-10 juni 07)
Speelstraat in de Praetbaliestraat in Oedelem (wijk Vliegend Paard) werd een succes!
Groen! deelt de bezorgdheid over de uitbreiding van het slibstort in Sint-Joris
Landelijke rust in gevaar. Protest tegen uitbreiding zandwinning (Het Nieuwsblad)
Gemeenteraad 19 juni 2007
Eigen programma's O.C. De Kleine Beer: te weinig volk wegens te duur
Buurtcomité Danegemstraat gaat in beroep
Afbraak huis Maes: Groen! Beernem reageert op nepenquête SAK
Vervuiling tast brein kleuters aan (Het Nieuwsblad)
Verontreiniging door mest daalt niet (Het Nieuwsblad)
Burgemeester belooft van heraanleg Markt Oedelem topprioriteit te maken
Aantal varkens in Beernem stijgt opnieuw
CrAs voor de eerste maal in actie
Actie Verkeersveiligheid
Stappen naar een minder industriële landbouw
Senegalees Doudou Sow op uitnodiging van Rolle De Bruyne in Beernem
Er moet dringend een fietspad komen (Het Nieuwsblad)
Temperatuur stijgt dubbel zo snel in België (Belga)
Varkentje Gewassen?
Ook vzw Dorpszicht verzet zich tegen de opheffing van de bescherming van Huis Maes (De Standaard)
Groen! is leugens rond historisch huis Maes beu!
Blijven milieuproblemen in Beernem een ‘ inconvenient truth’ voor het gemeentebestuur of vaart de nieuwe bewindsploeg een andere koers?
Beernemse muziekschool komt er dankzij Groen!
MRSA-problematiek bij mensen en dieren (waarheid of verzinsel?)
Minister van Leefmilieu vernietigt ook milieuvergunning van varkensindustrieel Tolpe
De Lijn ontkent problemen van overbevolking bussen: Groen! reageert!
Op donderdag 1 februari doen we alle lichten uit tussen 19u.55 en 20u
Klimaatverandering grotere bedreiging dan terrorisme (Novum)
Groen!-Beernem geeft Groene Pluim 2006 aan hoofdinspecteur Herman Vanhaelemeesch
Uitreiking Groene Pluim 2006
Groene Pluim 2006 voor hoofdinspecteur Herman Vanhaelemeesch
Minister vernietigt bouwvergunning van bvba Poldermeat voor varkensbedrijf in Legeweg
Danegemstraat: komt er dan nooit een einde aan?
Busje komt zo?
Groen!-gemeenteraadslid Sonia Hoedt drukt bezorgdheid uit over Beernemse fuif-en feestzalen na sluiting Berenheem
Bescherming van huis Maes in Oedelem is en blijft een goede zaak!
Groen!-Beernem stelt oprichting academie voor woord, muziek en dans voor
Schepencollege volgt Groen!-Beernem en buurtcomité tegen industriële varkenskwekerij
Heraanleg Sint-Andreaslaan: CD&V gebruikt truken van de foor
Fietsersbrug: ja, maar waar blijft het fietspad?
Groen! Beernem onthutst over positief advies Provinciale Milieuvergunningscommissie
Groen! blijft gekant tegen komst industriële varkenskwekerij
Groen! is ongerust over milieuaanvraag varkenshouderij in Legeweg
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren