Workshop ‘Boom zoekt tuin’ met gratis boom voor elke aanwezige is groot succes.

22 Februari 2024

Workshop ‘Boom zoekt tuin’ met gratis boom voor elke aanwezige is groot succes.

140 inschrijvingen Op 8 september organiseerde Beernem in samenwerking met Regionaal Landschap Houtland en Polders een infosessie die de burger wil helpen om de juiste boom te kiezen voor zijn of haar tuin. Elke aanwezige inwoner kreeg bovendien een gratis klimaatboom. “De workshop was een groot succes, dat bewijzen de ruim 140 inschrijvingen, waardoor we moesten uitwijken naar de grotere theaterzaal”, glundert milieuschepen Jan Vanassche. De grote opkomst bewijst dat de Beernemnaar zijn of haar steentje wil bijdragen tegen de klimaatopwarming. Wellicht wordt de bewustwording ook versterkt door de bloedhete temperaturen van de voorbije maanden, waardoor iedereen verkoeling moest zoeken. En wat is er dan heerlijker dan onder een grote schaduwboom, zoals bv. een notenboom te kunnen schuilen? 

Grootste winst tegen klimaatopwarming door structurele maatregelen

Toch wil schepen Jan Vanassche het belang van dergelijke plant-een-boomacties niet overschatten. “Ze scherpen zeer zeker het milieubewustzijn van de inwoners aan en het is fijn dat de Beernemnaar schouder aan schouder staat met de gemeente om tegen de klimaatopwarming te strijden, maar we hebben als bestuur de grootste verantwoordelijkheid. We nemen daarom structurele en duurzame langetermijnmaatregelen.”  Zo zet de gemeente stevig in op een landschapsinrichting waar dreven, houtkanten en het bewaren van historisch grasland een prominente plaats krijgen. De opmaak van een bomenbeheerplan is volop bezig, een ecologisch bermbeheerplan start binnenkort op. Naast het planten van bomen in wijken, parken en langs wegen, neemt de gemeente ook maatregelen ten gunste van ontharding, waterinfiltratie, opvang van hemelwater, enz.  

 

“De strijd tegen de klimaatverandering mag zich niet louter beperken tot de aanplant van bomen en struiken maar er moeten ook (energiebesparende en andere) maatregelen genomen worden die de uitstoot van broeikasgassen en CO2 reduceren. Die zitten o.a. vervat in de Europese Green Deal en in het Burgemeestersconvenant dat we met 7 omliggende gemeenten hebben afgesloten”, besluit Jan Vanassche.