Gemeenteraad keurt ecologisch bermbeheerplan goed.

23 Februari 2024

Gemeenteraad keurt ecologisch bermbeheerplan goed.

“Een zoveelste stap om Beernem milieuvriendelijker, groener en gezonder te maken”.

De kogel is door de kerk. De gemeenteraad van 22 februari gaf groen licht voor de uitvoering van het ecologisch bermbeheerplan dat in samenwerking met Regionaal Landschap Houtland en Polders werd opgemaakt.

“Nog maar eens een belangrijke, maar noodzakelijke stap in het verduurzamen van onze omgeving”, vertelt milieuschepen Jan Vanassche niet zonder trots.

We staan er niet bij stil, maar de totale oppervlakte van alle wegbermen in Vlaanderen is bijna zo groot is als die van alle erkende natuurgebieden samen. In woonwijken en landbouwgebieden is er dikwijls geen plaats meer voor wilde planten en de bijhorende fauna.

Jan Vanassche: “Daarom vormen bermen voor hen vaak de laatste uitwijkplaats om te overleven. Bermen dragen zo bij aan het behoud van insecten zoals bijen en kleine dieren zoals egels en vormen dus zeer waardevolle ecosystemen”.

Het bermbeheerplan omvat een grondige inventarisatie van alle gemeentelijke bermen, waarbij zowel de vegetatie als de kenmerken van de omgeving worden beschreven. Per bermtraject wordt een ecologisch beheerregime voorgesteld. Dit kan resulteren in een zeer grote verscheidenheid van maairegimes over de hele bermlengte.

“We houden hierbij uiteraard rekening met de impact op de verkeersveiligheid, zeker aan kruispunten én we zorgen voor een aantrekkelijk uitzicht, maar met al die planten-en bloemenrijkdom gaat dat laatste vanzelf”, aldus Jan Vanassche.