Aanplant houtkanten bevordert een klimaatbestendig en biodivers landbouw- en natuurlandschap in het Beverhoutsveld.

22 Februari 2024

Aanplant houtkanten bevordert een klimaatbestendig en biodivers landbouw- en natuurlandschap in het Beverhoutsveld.

“Houtkanten vormen een veilige habitat voor vogels en ander wildleven, maar dienen ook als barrière tegen erosie, wat essentieel is voor het behoud van kostbare landbouwgrond en natuur. “

In Beverhoutsveld zet de gemeente Beernem samen met de provincie West-Vlaanderen nieuwe stappen in het klimaatrobuust en biodivers maken van dit typische en unieke drevenlandschap, waarbij landbouw en natuur met elkaar verweven worden.

Het 550 ha groot Beverhoutsveld strekt zich uit over Oostkamp en Beernem. 330 van de 400 hectare op het Beernems grondgebied stelt de gemeente ter beschikking van 90 Beernemse landbouwers.

“Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst nog landbouw mogelijk is, moeten we nu ingrijpen”, zegt schepen van Landbouw Claudio Saelens (CD&). “Want ook hier klopt de klimaatopwarming aan de deur, gekenmerkt door periodes van extreme droogte en overvloedige neerslag".

Daarom is het Waterlandschap ontstaan, een initiatief dat zich richt op het beheer van water voor zowel landbouw als natuur. Beernem en Oostkamp slaan daarbij de handen in mekaar, samen met de landbouw- en natuurorganisaties. De provincie West- Vlaanderen coördineert.

Schepen Claudio: “Naast het aanpassen van waterwegen en het creëren van natuurlijke buffers voor wateropslag, wordt er ook nadruk gelegd op het optimaliseren van dreven, knotbomen en bermvegetatie om de biodiversiteit te bevorderen en erosie tegen te gaan. Innovatieve landbouwtechnieken, zoals carbon farming, worden eveneens onderdeel van dit veelzijdige plan.”

Veel van de acties zijn momenteel in voorbereiding en vergunningsplichtig maar nu kunnen we wel al enkele quick wins realiseren in het Beverhoutsveld door middel van een houtkantenplan”, vertelt milieuschepen Jan Vanassche (Groen). “Houtkanten, bufferstroken en andere natuurlijke landschapselementen vormen niet alleen een veilige habitat voor vogels en ander wildleven, maar dienen ook als een robuuste barrière tegen erosie, wat essentieel is voor het behoud van kostbare landbouwgrond en natuur. “

“Verweving van landbouw en natuur garandeert de nodige klimaatbuffers en biodiversiteit die de teelten beschermen en versterken. Zo krijgen we een aantrekkelijk, gastvrij én klimaatbestendig landbouw- en natuurlandschap”, besluiten beide schepenen.