Digitaal bord langs Sijselestraat moet snelheidsduivels afschrikken.

29 Februari 2024

Digitaal bord langs Sijselestraat moet snelheidsduivels afschrikken.

"Verkeerslawaai draagt aanzienlijk bij tot sterfte door hartziekte (Wereldgezondheidsorganisatie)."

Digitaal bord langs Sijselestraat moet snelheidsduivels afschrikken en nachtrust omwonenden verzekeren.  

Al een hele tijd klagen de omwonenden langs het deel van de Sijselestraat buiten de bebouwde kom over chauffeurs die al te diep het gaspedaal induwen en de toegestane snelheid van 70km/u stevig overschrijden. Door de betonvakken in de Sijselestraat zorgt dit dagelijks voor lawaai en trillingen in de huizen dichtbij de weg, wat tot veel frustratie leidt bij de bewoners. Ook ’s nachts is overdreven en onaangepaste snelheid een groot probleem.

Op de gemeenteraad van februari schetste raadslid Rolle De Bruyne (Groen) het aanslepend probleem en deed enkele voorstellen om hieraan te verhelpen.

Rolle: “We weten dat lawaai een enorme impact heeft op onze gezondheid en ons welzijn. Wegverkeer blijkt de grootste boosdoener. Recent onderzoek toont dat verkeerslawaai zelfs al aanzienlijk bijdraagt tot sterfte door hartziekte vanaf geluidsniveaus die onder de limiet liggen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vastgelegd. Dat zijn zeker redenen genoeg om de klacht van deze Beernemnaars ernstig te nemen.”

Om de snelheid daar toch aan banden te leggen, stelde Rolle voor dat de gemeente als eerste stap een digitaal snelheidsbord zou plaatsen dat groen oplicht bij wie zich aan de juiste snelheid houdt en rood voor wie dit aan zijn laars lapt.

“Dit bord kan zeker helpen en hangt het best in de buurt van de woningen die heel dicht tegen de straatzijde staan en het meest last hebben van lawaai (en trillingen)”, voegde Rolle eraan toe.

Maar wellicht zullen, naast snelheidscontroles, structurele maatregelen in een latere fase meer helpen: snelheidsremmende maatregelen, zoals een wegverschuiving, een uitbreiding van de 50km-zone tot aan de bewoning daar, en/of trajectcontrole.

Burgemeester Jos Sypré, ging in op het voorstel van Rolle om als eerste stap een digitaal bord te plaatsen. Indien blijkt dat nog teveel bestuurders in de boosheid volharden, kunnen er snelheidscontroles volgen. Tevens beloofde hij om te onderzoeken of de bebouwde kom, waar een snelheidsbeperking van 50km/u geldt, niet kan uitgebreid worden. Ook suggereerde hij om- in een latere stadium- het wegdek te vernieuwen door de betonplaten op te breken en te vervangen door asfalt.