Jan Vanassche

Jan Vanassche

Jan Vanassche

Jan Vanassche (55) is schepen van

 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen en Huisvesting
 • Milieu en Natuur
 • Klimaat en Energie
 • Dierenwelzijn
 • Groenbeheer
 • Beheer Beverhoutsveld
 • Toerisme
 • Landinrichting
 • Duurzaamheid 

Jan trok in oktober de kartellijst sp.a- Groen. Hij is medewerker bij een internationale onderneming en gehuwd met Anneke Coppens, ook een actief Groen-lid. Samen hebben ze 3 volwassen zonen. Hij woont in de Lattenklieversstraat in Sint-Joris in een voormalige pastoriewoning die hij grotendeels zelf restaureerde. Als lid van diverse cultuurhistorische kringen ligt erfgoed hem nauw aan het hart. Recent kwam hij nog in beeld met een klacht tegen de verwaarlozing van het beschermde Huis Maes in Oedelem.

Als zoon van een architect wil hij de bouw van duurzame, energieneutrale woningen aanmoedigen en via slimme premiestelsels mensen in oudere woningen de kans geven om die energiezuiniger te maken. Voor hem is het belangrijk dat jonge gezinnen nog een betaalbare woning kunnen vinden in Beernem. Ook pleit hij voor appartementen op maat van het dorp en in een groene omgeving.

“In Beernem is er nog veel open ruimte. Dat waarderen de inwoners. Maar om die open ruimte te beheren is een doordacht masterplan op lange termijn nodig om zo onze mooie landschappen en de waardevolle dreven te versterken.” Daarom bv. is hij fel gekant tegen de verkoop van het Beverhoutsveld, een uniek historisch landschap en leefgebied van enkele zeldzame diersoorten. “Dit gebied moet absoluut bewaard worden voor de komende generaties.” Hij wil ook werk maken van de verhoging van de leefkwaliteit in Beernem. “ Gezonde lucht is een basisrecht. Het kan toch niet zijn dat onze kinderen van jongs af vergiftigd worden door uitlaatgassen?”

Daarom pleit hij voor fietsstraten en schoolstraten en écht veilige schoolroutes. Meer mensen op de fiets zorgt voor een betere mobiliteit. Daartoe zijn betere fietsstallingen aan winkels en openbare gebouwen nodig. Een goede parkeergeleiding moet ervoor zorgen dat automobilisten geen onnodige rondjes meer rijden. Een actieplan tegen zwerfvuil, aangename, groene en kindvriendelijke woonwijken en pleinen zijn eveneens een noodzaak. “Woonerven bv. laten toe dat kinderen opnieuw op straat kunnen spelen. Jammer dat het huidige bestuur dit niet wil inzien. ” En onze gemeente moet opnieuw een gezellige, aangename winkelgemeente worden. Hiervoor zullen extra inspanningen nodig zijn, zoals een starterspremie voor wie een nieuwe zaak wil openen in de dorpskernen, het aantrekken van pop-upwinkels om de leegstand te beperken, enz.

“Waarom kan er in onze gemeente niet eens een editie van ‘Klinkende Kroegen’ of ‘Stoef’ plaatsvinden, allemaal acties die onze lokale winkeliers en horeca-uitbaters in het zonnetje zetten?  En ik wil de mogelijkheid nagaan van een boerenmarkt, zodat de lokale landbouwers een faire prijs krijgen voor hun producten. "

 

 

Jan Vanassche

Schepen

Jan Vanassche (55) is schepen van

 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen en Huisvesting
 • Milieu en Natuur
 • Klimaat en Energie
 • Dierenwelzijn
 • Groenbeheer
 • Beheer Beverhoutsveld
 • Toerisme
 • Landinrichting
 • Duurzaamheid 

Jan trok in oktober de kartellijst sp.a- Groen. Hij is medewerker bij een internationale onderneming en gehuwd met Anneke Coppens, ook een actief Groen-lid. Samen hebben ze 3 volwassen zonen. Hij woont in de Lattenklieversstraat in Sint-Joris in een voormalige pastoriewoning die hij grotendeels zelf restaureerde. Als lid van diverse cultuurhistorische kringen ligt erfgoed hem nauw aan het hart. Recent kwam hij nog in beeld met een klacht tegen de verwaarlozing van het beschermde Huis Maes in Oedelem.

Als zoon van een architect wil hij de bouw van duurzame, energieneutrale woningen aanmoedigen en via slimme premiestelsels mensen in oudere woningen de kans geven om die energiezuiniger te maken. Voor hem is het belangrijk dat jonge gezinnen nog een betaalbare woning kunnen vinden in Beernem. Ook pleit hij voor appartementen op maat van het dorp en in een groene omgeving.

“In Beernem is er nog veel open ruimte. Dat waarderen de inwoners. Maar om die open ruimte te beheren is een doordacht masterplan op lange termijn nodig om zo onze mooie landschappen en de waardevolle dreven te versterken.” Daarom bv. is hij fel gekant tegen de verkoop van het Beverhoutsveld, een uniek historisch landschap en leefgebied van enkele zeldzame diersoorten. “Dit gebied moet absoluut bewaard worden voor de komende generaties.” Hij wil ook werk maken van de verhoging van de leefkwaliteit in Beernem. “ Gezonde lucht is een basisrecht. Het kan toch niet zijn dat onze kinderen van jongs af vergiftigd worden door uitlaatgassen?”

Daarom pleit hij voor fietsstraten en schoolstraten en écht veilige schoolroutes. Meer mensen op de fiets zorgt voor een betere mobiliteit. Daartoe zijn betere fietsstallingen aan winkels en openbare gebouwen nodig. Een goede parkeergeleiding moet ervoor zorgen dat automobilisten geen onnodige rondjes meer rijden. Een actieplan tegen zwerfvuil, aangename, groene en kindvriendelijke woonwijken en pleinen zijn eveneens een noodzaak. “Woonerven bv. laten toe dat kinderen opnieuw op straat kunnen spelen. Jammer dat het huidige bestuur dit niet wil inzien. ” En onze gemeente moet opnieuw een gezellige, aangename winkelgemeente worden. Hiervoor zullen extra inspanningen nodig zijn, zoals een starterspremie voor wie een nieuwe zaak wil openen in de dorpskernen, het aantrekken van pop-upwinkels om de leegstand te beperken, enz.

“Waarom kan er in onze gemeente niet eens een editie van ‘Klinkende Kroegen’ of ‘Stoef’ plaatsvinden, allemaal acties die onze lokale winkeliers en horeca-uitbaters in het zonnetje zetten?  En ik wil de mogelijkheid nagaan van een boerenmarkt, zodat de lokale landbouwers een faire prijs krijgen voor hun producten. "