Nieuwe visie moet ongecontroleerde appartementisering in de dorpskernen tegengaan.

27 Juni 2024

Nieuwe visie moet ongecontroleerde appartementisering in de dorpskernen tegengaan.

"Deze visie zorgt voor verdichting op maat van onze dorpskernen."

Gemeenteraad keurt visienota woontypologie goed die ongecontroleerde ‘appartementisering’ in de dorpskernen moet tegengaan. Schepen voor Ruimtelijke Ordening Jan Vanassche spreekt van een historische doorbraak.

De groeiende vraag naar woningen zet ook in een landelijke gemeente als Beernem de kwestie van de zogenaamde ‘appartementisering’ op de agenda. De laatste jaren verrezen er immers heel wat appartementsgebouwen in de dorpskernen. “Appartementen zijn absoluut nodig, want we moeten verdichten om open gebied te sparen maar in het verleden ontbrak een planmatige visie. Dat zorgde voor een wildgroei aan hoogbouw die het vertrouwde uitzicht van onze dorpskernen aan het verminken was, “ aldus schepen Jan Vanassche. “Veel inwoners vinden dat het landelijk karakter van onze gemeente daardoor dreigt te verdwijnen.”

Deze visienota woontypologie, uitgewerkt door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) in opdracht van het gemeentebestuur en met het gunstig advies van de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) wil nu een halt toeroepen aan de ongebreidelde hoogbouw.

Zo bepaalt de nota dat er in de dorpskern van Sint- Joris geen bijkomende appartementen zijn toegestaan. Enkel verdichtingsprojecten in erfgoedpanden zijn mogelijk indien de erfgoedwaarde behouden blijft. Bovendien moet de Kooldreef als enige groene ruimte in de kern gevrijwaard worden van bebouwing.

In de dorpskern van Oostveld zijn voortaan enkel grondgebonden woningen toegelaten, behalve, zoals in Sint- Joris, onder bepaalde voorwaarden in erfgoedpanden. In beide dorpskernen is bovendien een maximale bouwhoogte (gabariet) bepaald. De visie treedt onmiddellijk in werking voor alle nieuwe projecten in de dorpskernen van Sint- Joris en Oostveld.

Voor de dorpskern van Oedelem wordt de visie nog verder uitgewerkt. En voor die van Beernem ligt de buurt rond de Sint-Amanduskerk al vast in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Wat de buurt rond de stationswijk betreft, waar nu al heel wat hoogbouw staat, wordt de bestaande visie herbekeken. De WVI is hiermee nog volop bezig.

“Verdichting is nodig om open ruimte te sparen, maar die verdichting moet planmatig gebeuren en op een andere manier dan in de steden, waar hoogbouw noodzakelijk is. Deze visienota woontypologie wil voor een verdichting zorgen op maat van onze dorpskernen en met respect voor de identiteit van elke buurt”, aldus Jan Vanassche.