Programma

Wij streven naar een sociale, milieubewuste, gezonde en (verkeers)veilige leefomgeving en zoeken hierbij naar andere, duurzame manieren van wonen, werken, ondernemen en vrije tijd beleven.

Tegenover angst en verdeeldheid zetten wij menselijkheid en verbondenheid. 

Lees het volledige programma op de sp.a - GROEN website

Groen en gezond, voor mens en dier

Hogere leefkwaliteit in Beernem

Wij maken werk van de verhoging van de leefkwaliteit in Beernem: wij willen een gezonde, groene, milieu-, klimaat- en diervriendelijke gemeente.

Meer mensen op de fiets,

want propere lucht is een basis recht.

Verzorgd openbaar groen

met voldoende gemeente personeel om het op een milieuvriendelijke manier te onderhouden. 

Kilmaatvriendelijke gemeente

die het goede voorbeeld is voor haar inwoners met bijv. zonnepanelen op openbare gebouwen. We vergroenen het gemeentelijk wagenpark.

Diervriendeliijk

Mishandeling en verwaarlozing pakken we kordaat aan. Dierenstickers helpen om huisdieren te redden bij brand.

En verder

 • Aandacht voor familiale, milieu- en diervriendelijke landbouw

 • We maken een bomenbeheersplan op, om de kaalkap tegen te gaan.

 

Meer informatie vind je op de sp.a - GROEN website.

Lees verder

Een duurzaam en betaalbaar dak boven elk hoofd

Energiezuiniger 

door slimme premiestelsels om oudere woningen te renoveren en energieneutrale openbare gebouwen. We moedigen duurzame wijken aan en ontwikkelen een woonbeleid waar de gemeente opnieuw het voortouw neemt, niet de projectontwikkelaar.

Nieuwe woonvormen

zoals cohousing en kangoeroewoningen, zijn oplossingen voor vergrijzing en gezinsverdunning. 

Kernversterkende maatregelen

waarin de gemeente zelf inspeelt op de verdichting. Mensen in de woonkernen kunnen te voet of met de fiets naar de lokale handelaar. Dat is goed voor de mobiliteit, de lucht en de gezondheid.

Voor ieders portemonnee

door het sociaal woonbeleid via de Woonwinkel en kandidaat-eigenaars meer te laten gebruik maken van de Vlaamse energielening. We onderzoeken ook of de gemeente geld tijdelijk kan voorschieten bij energiezuinige renovaties. 

 

Meer informatie vind je op de sp.a - GROEN website:

Verkeersveiligheid

Ook in Beernem zorgt het toenemende autoverkeer voor groeiende files en luchtvervuiling. Fietsers en voetgangers komen steeds meer in de verdrukking. De opeenvolgende mobiliteitsplannen van de huidige coalitie zijn dan ook een slag in het water omdat de gemeente het STOP-principe (eerst Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas Personenwagens) niet naleeft. Sp.a-GROEN wil dit beter aanpakken.

Verkeersveiligheid kwam als absolute prioriteit naar voor in de enquête "Hart voor Beernem".

Onze belangrijkste actiepunten zijn:

 • We zorgen voor écht veilige fiets- en schoolroutes;
 • We breiden het fietspadennet verder uit en voorzien nieuwe fietspaden waar het nodig is met slimme led-verlichting;
 • Waar er geen gescheiden fietspaden liggen, verlagen we de snelheid van 70 km naar 50 of 30 km/u;
 • We voeren versneld fietsstraten in;
 • We zetten in op kwalitatieve fietsstallingen in de publieke ruimte;
 • We moedigen fietsstallingen en fietsvoorzieningen aan handelszaken aan;
 • We zorgen voor oplaadpunten voor elektrische fietsen;
 • We werken verder aan het openstellen van trage wegen.
 • We werken ook aan betere en beter onderhouden voetpaden. Goede voetpaden zijn voor iedereen, maar vooral voor minder mobiele mensen en senioren heel belangrijk.

Meer informatie vind je op de sp.a - GROEN website

Lees verder

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren