Langdurige droogte is een wake-up call

01 Juni 2020

Langdurige droogte is een wake-up call

Rolle De Bruyne, Groen-gemeenteraadslid en biotuinbouwer is erg bezorgd over de ongewone droogte en de dramatische gevolgen voor mens en natuur. “Dit is een wake-up call voor iedereen.”

“Als tuinbouwer is het een steeds grotere uitdaging om gewassen te telen ondanks  de hoge temperaturen en de aanhoudende droogte. En ik heb dan nog geluk dat ik in die tientallen jaren steeds alle voorzorgen heb genomen om mijn grond vruchtbaar en gezond te houden. Dat bereik ik door o.a. geen kunstmest te gebruiken, struiken en bomen aan de perceelsgrenzen te planten en organisch materiaal toe te voegen. 

Het is rampzalig dat heel veel kostbare grond er onbeschut bijligt en gewoon wegwaait.

Maar op de akkers en velden rondom mij en in heel mijn gemeente moet ik met lede ogen vaststellen dat heel veel kostbare grond die er onbeschut bijligt, gewoon wegwaait. En dat is rampzalig voor onze land- en tuinbouwers en onze voedselvoorziening. Het is dan ook hoog tijd om gepaste maatregelen te nemen om het tij te doen keren, “ besluit Rolle

Dat kan als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. En met iedereen bedoelen we in de eerste plaats het landbouwbeleid, de voedingsindustrie en de supermarktketens, maar ook de boer en de consument. Boeren staan geweldig onder druk om steeds meer en goedkoper te produceren. Elke boom of struik rond hun akkers moet daardoor verdwijnen, want elke m2 grond moet gebruikt worden. En de consument is aangeleerd dat eten vooral goedkoop moet zijn. 

“Ook de lokale overheid, met name de gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen”, aldus Rolle. 

In de gemeenteraad van donderdag 4 juni wil Rolle De Bruyne hierover enkel vragen stellen, want we moeten anticiperen op erosie, droogte en wateroverlast. 

Wat kan en zal onze gemeente doen om onze landbouwgrond te beschermen tegen bodemerosie en gewasschade door opwaaiend stof en sterke windvlagen? Wat kan en zal de landbouwer moeten doen?

Rolle doet alvast enkele concrete suggesties : meer organische stof in de bodem en het aanplanten van haagkanten.

Zorg voor meer organische stof in de grond 

Zorg voor meer organische stof in de grond en subsidieer hiervoor de juiste groenbemesters. 

Organische stof in de bodem heeft veel positieve eigenschappen. Het

  • verhoogt het waterbergend vermogen zodat er minder droogtestress optreedt.
  • houdt de bodemdeeltjes beter vast zodat er minder erosie is.
  • verbetert de bodemstructuur zodat de bodem beter bewerkbaar wordt en er minder bodemverdichting  optreedt, waardoor het wortelstelsel beter en dieper ontwikkelt.

De keuze voor gele mosterd als groenbemester, groenbedekker in de winter is een verkeerde keuze. Dit wordt daarenboven gesubsidieerd door Europa en door de gemeente.

Gele mosterd brengt bitter weinig organische stof aan. Beter is een mengsel van oppervlakkig en dieper wortelende  groenbemesters. Mengsels van bladrammenas, Phacelia, haver, diverse vlinderbloemigen zoals wikke, zonnebloemen en lijnzaad. Zo’n mengsel is ook belangrijk voor het teeltplan.

Verplicht het aanplanten van haagkanten

De zogenaamde kleine landschapselementen (hagen, waterlopen, poelen, bodemrijen, enz. ) zijn zo goed als weg. Nochtans dienen zij als windbreker, als producent van organische stof en als leefgebied voor heel veel kleine dieren. 

De subsidies voor kleine landschapselementen schieten hier duidelijk tekort. Eigenlijk zou de gemeente, mits de nodige subsidies, landbouwers moeten verplichten om hagen en houtkanten aan te planten. 

Tijdens dezelfde gemeenteraad pleit Rolle ook om dringend een hemelwaterplan op te maken voor het langer vasthouden en infiltreren van regenwater.

 

https://www.facebook.com/124704394259491/videos/257391495674794