We plaatsen zwaluwnesten aan gemeentehuis

02 Maart 2019

We plaatsen zwaluwnesten aan gemeentehuis

Groen-schepen voor milieu, Jan Vanassche, plaatst 8 kunstnesten voor zwaluwen en 2 nestbakken voor gierzwaluwen tegen gevel gemeentehuis Beernem

De zwaluwen hebben het overal moeilijk: vooral door het verlies van geschikte nestplaatsen is het aantal zwaluwen de laatste 30 jaar met 90 procent verminderd. Nochtans zijn zwaluwen heel nuttige vogels: het zijn enthousiaste insecteneters en ze zorgen er dus op een natuurlijke manier voor dat het insectenbestand in toom gehouden wordt.

Daarom neemt schepen van milieu Jan Vanassche, het heft in handen. “ In samenwerking met de zwaluwenwerkgroep en met Natuurpunt,  willen we het aantal zwaluwen op het grondgebied van onze gemeente verhogen”, deelt Jan mee. “ Daarom willen we ook tegen de gevel van het gemeentehuis van Beernem kunstnesten plaatsen. Een plankje onder elk nest moet ervoor zorgen dat bezoekers van het gemeentehuis geen mest op hun hoofd krijgen.”

Aan de gevel van woning met huisnummer 12 in de Bloemendalestraat hangen al sinds 2015 natuurlijke nesten voor zwaluwen. Een goede zaak, want elk jaar groeide hun aantal aan. Momenteel bevinden er zich 11 nesten.   

De groei van de kolonie en de kwaliteit van de nesten doen vermoeden dat er zich ergens in de buurt een modderpoel met goede, klevende modder bevindt. “We hebben die plaats nog niet kunnen lokaliseren. Allicht is het ergens op privéterrein”, stelt Jan.

Door de kunstnesten aan het gemeentehuis, kan de bestaande kolonie in de Bloemendalestraat zich verder ontwikkelen.

In de huidige tijdsgeest van verharden van bodems, is de vrees niet denkbeeldig dat deze natte plek verdwijnt. Daarom is het nodig om kunstnesten aan te bieden die de noodzaak aan goede kwaliteitsmodder overbodig maken. De huiszwaluwen vullen dan verder aan met (minderwaardige) specie die ze uit dakgoten, enz. halen, maar het nest zelf wordt niet door uiteenvallen bedreigd.

“ Maar de lengte van de gevel van de woning is hier spelbreker”, aldus Jan. “De plaats ontbreekt gewoon om er veel meer nesten bij te hangen. Daarom is uitbreiding op een andere plek noodzakelijk.”

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zwaluwen heel honkvast zijn. En dat een nieuwe locatie zich best binnen een straal van 100-150m bevindt. En zo kwam de gevel van het Beernemse gemeentehuis in beeld.

“Huiszwaluwnesten aan de gevel van een overheidsgebouw hebben een zeer belangrijke voorbeeldfunctie: ze tonen de bevolking dat ook de gemeente zich voor de zwaluwen inzet.  Bovendien is een overheidsgebouw een stabiel gegeven in de tijd: de kans dat het binnenkort afgebroken wordt is klein, waardoor de kolonie van een lange verblijfsduur verzekerd is. “, deelt Jan nog mee.

De milieuraad geeft ook subsidies voor zwaluwnesten. Die bedragen tussen de 20 euro en 100 euro, afhankelijk van het aantal bewoonde nesten.

En nu maar hopen dat het snel lente wordt en we de eerste zwaluwen mogen verwelkomen!