Water, de rest komt later

13 April 2020

Water, de rest komt later

Bereid de gemeente nu voor op grote waterschaarste. De terecht grote aandacht voor de coronacrisis mag ons ook die andere crisis niet doen vergeten, met name de klimaatopwarming. Die zal nog veel grotere gevolgen hebben voor de mens. 

Groen Gemeenteraadslid Rolle De BruyneRolle De Bruyne waarschuwt: "Ook in onze gemeente voel je de effecten van de klimaatopwarming. Periodes van extreme warmte en droogte en lage grondwaterstanden wisselen af met stormen en hevige regenbuien. Onze gemeente bereidt zich best zo goed mogelijk voor zodat ze het hoofd kan bieden aan deze grote uitdagingen," besluit Rolle.

In elk geval zijn er stevige maatregelen nodig om het probleem van  waterschaarste aan te pakken.

Overstromingsgebied in Beverhoutsveld

Een wadi is een winteroverstromingsgebied waar het regenwater op een natuurlijke manier in de grond sijpelt. Zo’n wadi komt er best in het deel van Beverhoutsveld grenzend aan de Assebroekse Meersen. Op die manier zorgen we op een duurzame manier voor het herstel van het grondwaterpeil en gaan we de oprukkende verzilting tegen. En dat is een goede zaak  voor iedereen, maar zeker ook voor onze boeren en tuinbouwers. 

GROEN neemt actie tegen waterverspilling. 

Met GROEN het bestuur, neemt Beernem maatregelen om waterverspilling tegen te gaan.

Water is schaars, je springt er dus best zuinig mee om. Daarom neemt Beernem met Groen in het bestuur heel wat maatregelen om waterverspilling tegen te gaan.  Bij bouwwerken bijvoorbeeld werd het opgepompte water vroeger rechtstreeks in de riolering geloosd. Nu moet een aannemer het overtollige water opnieuw in de grond laten zakken via grachten of andere methodes. Als dat niet kan, moet het water afgeleid worden naar een beek in de buurt. Of als er gescheiden riolering is, naar de regenwaterafvoer. "Een schoolvoorbeeld van hoe het moet", aldus Rolle De Bruyne.