OCMW-budget moet omhoog in plaats van omlaag

26 Januari 2018

Aantal Beernemnaars in armoede stijgt. Sp.a en Groen willen OCMW-budget verhogen in plaats van verlagen. Ook de uitverkoop van gemeentelijke eigendommen moet stoppen. "Deze meerderheid heeft geen sociaal hart, " stellen gemeenteraadslid Vicky Reynaert (sp.a) en OCMW-raadslid Jaklien Tant (Groen). OCMW-budget Recent was het nog in het nieuws: meer dan 150.000 mensen doen een beroep op de voedselbanken in ons land, een stijging in de laatste 5 jaar met maar liefst 30%.  En in Beernem is het niet anders: ook hier kloppen steeds meer mensen (+23%) aan bij de Sociale Superette De Notenkraker in de Stationsstraat, om er gratis voedingspakketten te krijgen. En ook het aantal leefloners en het aantal mensen in schuldbemiddeling blijft stijgen.

"En net nu meer mensen in armoede terechtkomen en geholpen moeten worden, snoeit deze meerderheid drastisch in het OCMW-budget", zeggen gemeenteraadslid Vicky Reynaert (Sp.a) en OCMW-raadslid Jaklien Tant (Groen) verontwaardigd.

Vicky licht toe: "De werkingstoelage voor het OCMW daalde in 2017 tot 921.552 euro, een vermindering met 250.000 euro, want oorspronkelijk was er 1.171.552 euro voorzien. En hetzelfde valt te zeggen over het OCMW-budget voor 2018: de werkingstoelage daalt tot 960.966 euro, terwijl er eerst 1.188.121 euro voorzien was in de meerjarenplanning. Een vermindering met ruim 227.000 euro."

Het ontoereikende budget is trouwens een aanslepend probleem. Het zorgt ervoor dat sommige taken die het OCMW op zich zou moeten nemen, nu door vrijwilligers gebeurt, zoals bv. de voedselbedeling.

Jaklien: "Bij de stemming over het verminderde OCMW-budget stelde ik trouwens tot mijn verbazing vast dat ik de enige was die de budgetwijziging niet wou goedkeuren. Terwijl het voor iedereen overduidelijk is dat de noden blijven stijgen. Begrijpe wie kan", aldus Jaklien Tant.

Pastoriewoning Oedelem

Sinds februari 2013 huurde het OCMW de pastoriewoning in de Creytensstraat in Oedelem, eigendom van de gemeente Beernem voor 500 euro. Het OCMW gebruikte de woning al die tijd als opvangplaats voor kandidaat- asielzoekers (een zogenaamd Lokaal Opvang Initiatief of LOI-woning). " In november 2017 verkocht de gemeente de pastoriewoning voor 185.000 euro", zegt Jaklien Tant (Groen)." Maar daardoor moest de gemeente halsoverkop op zoek naar een andere LOI-woning." En die vond ze ?. in de pastoriewoning in Oedelem. Want de nieuwe eigenaar verhuurt het gebouw nu ook aan het OCMW. Maar wel voor 850 €!

"We begrijpen echt niet waarom de gemeente deze woning verkocht heeft", zuchtten Vicky en Jaklien. "Voor ons is dit een kortzichtig beleid."

Sp.a en Groen willen een andere, écht sociale koers varen. Deze meerderheid heeft immers geen sociaal hart. Het OCMW-budget moet omhoog in plaats van omlaag om aan de noden van de mensen in armoede te voldoen.  "Het kan toch niet zijn dat we vele miljoenen euro's uitgeven aan nieuwe gebouwen en nieuwe sportinfrastructuur, maar geen zorg willen dragen voor de kwetsbare mensen in onze gemeente zoals inwoners met een klein pensioen, alleenstaande moeders met kinderen, zieke mensen, leefloners, mensen in energiearmoede, enz.", menen Vicky en Jaklien.