Jaklien Tant

Jaklien Tant

Jaklien Tant

Jaklien is gepensioneerd ambtenaar bij de VRT. De eerste maal dat Agalev in Beernem opkwam bij de gemeenteraadsverkiezingen, stond Jaklien reeds op de lijst. Toen werd ze verkozen als OCMW-raadslid en dat bleef ze tot in 2018, toen de meest bevoegdheden van de OCMW-raad werden geïntegreerd in de gemeenteraad.

Andere bevoegdheden (zoals bijv. de beslissing over het toekennen van leeflonen en de bevoegdheden m.b.t sociale dienstverlening) vallen nu onder het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Sinds 2018 is Jaklien dan ook lid van het BCSD, waar ze persoonlijke dossiers kan mee opvolgen.

In haar lange carrière van OCMW-raadslid is haar aandacht immers steeds meer en meer geëvolueerd naar de persoonlijke dossiers (in plaats van naar het OCMW-beleid). Dit heeft te maken met haar jarenlange ACV-vakbondswerking bij de VRT. Eens gepensioneerd, tracht ze ook haar “vrije tijd” nuttig te besteden buiten het politieke landschap.

Haar interesse gaat vooral uit
naar een sociale samenleving,
waar ze haar verder ten
volle wille voor inzetten. 

Haar sociale ingesteldheid zet ze nu verder als vrijwilligster in De Kapstok (sociale kledingwinkel) en in de voedselbedeling van de vzw De Beernemse Notenkraker, waar ze ook één van de drijvende krachten is.

Jaklien Tant

lid bestuur

Jaklien is gepensioneerd ambtenaar bij de VRT. De eerste maal dat Agalev in Beernem opkwam bij de gemeenteraadsverkiezingen, stond Jaklien reeds op de lijst. Toen werd ze verkozen als OCMW-raadslid en dat bleef ze tot in 2018, toen de meest bevoegdheden van de OCMW-raad werden geïntegreerd in de gemeenteraad.

Andere bevoegdheden (zoals bijv. de beslissing over het toekennen van leeflonen en de bevoegdheden m.b.t sociale dienstverlening) vallen nu onder het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Sinds 2018 is Jaklien dan ook lid van het BCSD, waar ze persoonlijke dossiers kan mee opvolgen.

In haar lange carrière van OCMW-raadslid is haar aandacht immers steeds meer en meer geëvolueerd naar de persoonlijke dossiers (in plaats van naar het OCMW-beleid). Dit heeft te maken met haar jarenlange ACV-vakbondswerking bij de VRT. Eens gepensioneerd, tracht ze ook haar “vrije tijd” nuttig te besteden buiten het politieke landschap.

Haar interesse gaat vooral uit
naar een sociale samenleving,
waar ze haar verder ten
volle wille voor inzetten. 

Haar sociale ingesteldheid zet ze nu verder als vrijwilligster in De Kapstok (sociale kledingwinkel) en in de voedselbedeling van de vzw De Beernemse Notenkraker, waar ze ook één van de drijvende krachten is.