Jaklien Tant

OCMW-raadslid

Jaklien is gepensioneerd ambtenaar bij de VRT. De eerste maal dat Agalev in Beernem opkwam bij de gemeenteraadsverkiezingen, stond Jaklien reeds op de lijst.  Toen werd ze verkozen als OCMW-raadslid en dit is ze nog steeds tot op heden.
I
n haar lange carrière van OCMW-raadslid is haar aandacht steeds meer en meer geëvolueerd naar de persoonlijke dossiers (in plaats van naar het OCMW-beleid). Dit heeft  te maken met haar jarenlange ACV-vakbondswerking bij de VRT. Eens gepensioneerd ben, tracht ze ook haar “vrije tijd” nuttig te besteden buiten het politieke landschap. 
Haar interesse gaat vooral uit
naar een sociale samenleving,
waar ze haar verder ten
volle wille voor inzetten. 
Haar sociale ingesteldheid zet ze nu verder als vrijwilligster in De Kapstok (sociale kledingwinkel) en in de voedselbedeling van de vzw De Beernemse Notenkraker, waar ze ook één van de drijvende krachten is.