Minder maaien voor meer bijen

15 Mei 2020

Minder maaien voor meer bijen

Het ecologisch maaibeheer moet de biodiversiteit in Beernem verhogen.

Door op sommige plekken minder vaak het gras te maaien, wil onze gemeente het aantal verschillende bloemen en planten doen toenemen. Zo ontstaan bloemenrijke graslanden die goed zijn voor de bijen. 

"En bijen zijn, dat weten we intussen al lang, van groot belang voor de land- en tuinbouw”, vertelt milieuschepen Jan Vanassche (Groen). “Want deze kleine beestjes zorgen voor een natuurlijke bestuiving zodat we fruit en graangewassen kunnen telen."

Gericht maaien geeft veldbloemen en allerlei grassen meer kansen. De combinatie van pinksterbloem, valeriaan, klaver, smeerwortel en allerlei grassen is niet enkel aantrekkelijk voor bijen en hommels, maar ook voor vlinders en andere nuttige insecten. Maar ook vogels doen er hun voordeel bij.

We schakelen nu een versnelling hoger en passen ecologisch maaibeheer op meer plekken toe.

“Beernem doet al enkele jaren heel wat inspanningen om voor meer bloemenweides te zorgen”, aldus Jan Vanassche. “Op onze begraafparken en rond sommige bomen maaien we nu al minder. Met de ervaring die onze mensen van de groendienst intussen opgebouwd hebben, willen we nog een versnelling hoger schakelen door dit ecologisch maaibeheer op meer plekken toe te passen. “

Zo komen o.a. de middenberm aan The Nooddle, de speelweide achter de kerk in Oostveld, het domein Kleuterweelde, Malehof, het Bargepark, Lammekensdreef enz. in aanmerking. 

“Het is niet de bedoeling dat we alles nu op zijn beloop laten. Het groen in onze gemeente zal nog steeds onderhouden worden”, verduidelijkt Jan nog. “We maken steeds een afweging. Zo krijgen we  plaatsen met langer gras en plaatsen met korter gras.  Die laatste zorgen voor een nette indruk en kinderen kunnen die ook als speelterrein gebruiken.  De langere graszones maaien we 2 keer per jaar, 1 keer eind juni- juli en de 2de keer eind oktober. “

“Inwoners die een tuin hebben, kunnen zelf meehelpen om de biodiversiteit in de gemeente te verhogen.  Een stukje gazon laten doorgroeien, meer bloemen in de tuin, een bijen-of insectenhotel plaatsen en vooral geen pesticiden meer gebruiken, zijn kleine inspanningen die hiertoe kunnen bijdragen”, besluit milieuschepen Jan Vanassche.