Ignace Tousseyn

Ignace Tousseyn

Ignace Tousseyn

Zou u het ook niet fijn vinden dat uw (klein)kinderen veilig naar school of naar bv. de bib kunnen fietsen? Of met vrienden zonder angst naar het zwembad of de plaatselijke jeugdvereniging kunnen rijden?

En ligt u er, net als ik, wakker van dat steeds meer kinderen ziek worden door vervuilende auto’s? In het onderzoek van Greenpeace ‘Mijn lucht, mijn school’ bleek dat in 60% van de deelnemende scholen de lucht heel ongezond was.

Als leraar (61 j.) die elke dag tussen jongeren met een beperking staat, vind ik dat onze wegen stukken veiliger moeten en onze lucht stukken gezonder. De gemeente kan hier heel veel doen. Schoolstraten invoeren, bijvoorbeeld. Die maken schoolomgevingen veiliger én gezonder. Kiss-and- ridezones afschaffen is ook een must. Fietsstraten zorgen dan weer dat jongeren zonder ongelukken naar het zwembad of de jeugdbeweging of sportclub kunnen. En in de zones-30 kan een streng handhavingsbeleid chauffeurs met een zware voet er toe aanzetten om trager te rijden.

Dat auto’s aan kruispunten mogen afslaan terwijl fietsers groen hebben, vind ik compleet absurd. Onze kruispunten moeten conflictvrij worden zodat groen licht ook écht betekent dat het als fietser veilig is om over te steken. Dat is ook geruststellender voor de automobilist, want die heeft bv. ’s avonds of bij slecht weer niet altijd een goed zicht op het verkeer.

En wat een mooi idee zou het zijn, mochten nieuwe woonwijken met jonge gezinnen woonerven worden, waar Koning Auto slechts stapvoets mag rijden. Zo worden straten in wijken het hele jaar door speelstraten waar kinderen onbezorgd kunnen spelen terwijl hun ouders gezellig kletsen. De wijk wordt zo weer een leuke ontmoetingsplek.

En aan het zwembad, het gemeentehuis, de bib, enz. moeten goede, overdekte en diefstalveilige fietsenstallingen komen. Want een goede fiets kost best wat geld.

I have a dream…

Ignace Tousseyn

Voorzitter

Zou u het ook niet fijn vinden dat uw (klein)kinderen veilig naar school of naar bv. de bib kunnen fietsen? Of met vrienden zonder angst naar het zwembad of de plaatselijke jeugdvereniging kunnen rijden?

En ligt u er, net als ik, wakker van dat steeds meer kinderen ziek worden door vervuilende auto’s? In het onderzoek van Greenpeace ‘Mijn lucht, mijn school’ bleek dat in 60% van de deelnemende scholen de lucht heel ongezond was.

Als leraar (61 j.) die elke dag tussen jongeren met een beperking staat, vind ik dat onze wegen stukken veiliger moeten en onze lucht stukken gezonder. De gemeente kan hier heel veel doen. Schoolstraten invoeren, bijvoorbeeld. Die maken schoolomgevingen veiliger én gezonder. Kiss-and- ridezones afschaffen is ook een must. Fietsstraten zorgen dan weer dat jongeren zonder ongelukken naar het zwembad of de jeugdbeweging of sportclub kunnen. En in de zones-30 kan een streng handhavingsbeleid chauffeurs met een zware voet er toe aanzetten om trager te rijden.

Dat auto’s aan kruispunten mogen afslaan terwijl fietsers groen hebben, vind ik compleet absurd. Onze kruispunten moeten conflictvrij worden zodat groen licht ook écht betekent dat het als fietser veilig is om over te steken. Dat is ook geruststellender voor de automobilist, want die heeft bv. ’s avonds of bij slecht weer niet altijd een goed zicht op het verkeer.

En wat een mooi idee zou het zijn, mochten nieuwe woonwijken met jonge gezinnen woonerven worden, waar Koning Auto slechts stapvoets mag rijden. Zo worden straten in wijken het hele jaar door speelstraten waar kinderen onbezorgd kunnen spelen terwijl hun ouders gezellig kletsen. De wijk wordt zo weer een leuke ontmoetingsplek.

En aan het zwembad, het gemeentehuis, de bib, enz. moeten goede, overdekte en diefstalveilige fietsenstallingen komen. Want een goede fiets kost best wat geld.

I have a dream…