Geen vergunning voor De Zesling: Vlaamse Regering volgt negatief advies Beernem en Oostkamp.

27 Juli 2021

Geen vergunning voor De Zesling: Vlaamse Regering volgt negatief advies Beernem en Oostkamp.

De Zesling, het project van Luminus om zes windmolens te plaatsen op het grondgebied van Beernem en Oostkamp, heeft, na een negatief advies van zowel Beernem als Oostkamp een njet gekregen van de Vlaamse Regering. Groen Beernem steunde indertijd het negatief advies van de gemeente.

In een eerder bericht verduidelijkten we ons standpunt rond de mogelijke komst van de zes windturbines. We geven die kort nog eens weer. We konden ons niet vinden in dit project omdat we willen dat de Vlaamse overheid/ de provincie eindelijk eens met een gedragen windplan op de proppen komt zodat de ruimtelijke verrommeling en de wildgroei aan aanvragen stopt. Bovendien pleiten we voor de overgang naar een energielandschap waarin burgers en energiecoöperaties de hoofdrol spelen. In het project van 'De Zesling' blijft de energieproductie in privéhanden. En, hoewel de wind gratis is, gaat de winst opnieuw naar grootaandeelhouders en staat de burger aan de kant. 

Er is nochtans een Europese verplichting (Clean Energy for All Europeans) die lidstaten en hun regio’s verplicht om hun burgers een centrale rol te geven in de energiemarkt en te betrekken bij het energiebeleid. Groen deelt deze visie. 

Dit project voldoet/ voldeed hier niet aan. Zoals we het toen formuleerden: "Groen Beernem roept de Vlaamse overheid op om zonder uitstel werk te maken van een gedragen windplan dat zorgt voor een evenwicht tussen wonen en natuur en zo ook zekerheid biedt aan burgers en windmolenprojectontwikkelaars zodat groene, hernieuwbare energie in Vlaanderen de wind in de zeilen krijgt."