Dringend nood aan provinciale visie voor grote windmoles

30 April 2019

Dringend nood aan provinciale visie voor grote windmoles

Milieuschepen Jan Vanassche (Groen) wil dringend ruimtelijke visie van de provincie rond grote windmolens. “Beernem wordt overstelpt met aanvragen voor windmolenprojecten. Windenergie in Beernem: jazeker, maar liefst met een plan om ruimtelijke verrommeling tegen te gaan”.  

“Van bij mijn aantreden als schepen van milieu, energie, klimaat en ruimtelijke ordening ben ik, in overleg met de burgemeester en mijn collega’s -schepenen, druk in de weer om een lokaal plan te laten opmaken om te bepalen waar windmolens in Beernem kunnen komen en waar niet”, aldus Jan Vanassche. “Dat staat ook zo in ons bestuursakkoord.  Maar we worden in snelheid gepakt door de talrijke aanvragen van windmolenprojectontwikkelaars. Beernem wordt op dit ogenblik overstelpt met aanvragen voor windmolens. Een teken dat het hier goed waait, dat wel. Maar als al deze projecten  doorgaan, dan staat onze gemeente binnenkort vol turbines, kriskras in het landschap. “

Momenteel zijn er 4 aanvragen in behandeling: één door W-kracht voor 3 turbines langs de E 40 in de Beelkens en de Miseriestraat, een andere van Windkracht voor 3 molens aan de Gevaerts op de grens met Oostkamp, een derde van W-kracht voor 3 turbines aan de Merlebeek tussen Beernem en Oostkamp en een vierde voor 5 windmolens in Beverhoutsveld op gronden van Beernem en Oostkamp.

Hoewel de gemeenten de aanvragen moeten behandelen, is hun bewegingsvrijheid erg beperkt. Ze moeten een openbaar onderzoek organiseren, bezwaarschriften behandelen, ze kunnen een infovergadering organiseren en een gemotiveerd advies uitbrengen. Maar het is uiteindelijk de provincie die de vergunning goedkeurt of weigert. Daarover hebben de gemeenten niks te zeggen.

Jammer genoeg heeft de provincie op dit moment geen duidelijke visie over de plaatsing van windturbines. Gevolg is dat de gemeentelijke en provinciale administraties met de handen in het haar zitten. Er is een toevloed van aanvragen, maar elke grond ontbreekt om die op ruimtelijk vlak te beoordelen.

“Nochtans is een visie op provinciaal vlak  broodnodig, willen we afstappen van onze chaotische ruimtelijke ordening”, zegt schepen Jan. “We zijn absoluut voorstander van windenergie, maar willen dat de inplanting doordacht gebeurt zodat er niet her en der windturbines aan de Beernemse horizon verschijnen en tevens willen we waardevolle open landschappen vrijwaren. “

De provincie Limburg heeft al jaren een windplan, maar onze provincie, waar de wind het hardst waait en windmolens dus het meest logisch zijn, heeft er geen. Dat kan beter”, vindt milieuschepen Jan Vanassche.

De milieuschepen heeft aan de 10 gemeenten die het burgemeestersconvenant ondertekend hebben, gevraagd om de werkgroep rond windmolens met spoed samen te roepen in een poging om alsnog een gezamenlijke visie en plan uit te werken.

Jan Vanassche

Schepen Beernem

Ruimtelijke Ordening- Wonen-Milieu-Toerisme-Duurzaamheid-Klimaat & Energie- Dierenwelzijn