Corona herstelplan : Beernem terug op de rails

10 Juni 2020

Corona herstelplan : Beernem terug op de rails

Dat de Coronacrisis niet enkel een gezondheidscrisis maar ook een economische en een sociale crisis wordt, daar twijfelt niemand meer aan. Handelaars lijden verlies, gezinnen verliezen inkomsten bij een tijdelijke werkloosheid van één van de kostwinners, werkopdrachten van bedrijven worden geannuleerd, …  De uitdagingen voor de overheid zijn immens én bevinden zich op diverse terreinen.  Ook als lokaal bestuur hebben we hierbij een opdracht, die we niet uit de weg gaan.

Net omdat de uitdagingen zo divers zijn, laten we ons niet verleiden tot snelle 'promo-acties',

De komende maanden zal duidelijk worden welke negatieve impact deze crisis zal hebben op onze gemeentefinanciën.  Net omdat de uitdagingen zo divers zijn, hebben we ons niet laten verleiden tot snelle ‘promo-acties’, maar namen we de beslissing om een corona-herstelplan ten bedrage van 490.000 EUR te voorzien.  Het voorziene budget is doordacht en mee gevoed door subsidies van hogere overheden.  Het is hierbij niet de bedoeling om in te boeten op gemeentelijke dienstverlening of om geplande investeringen uit te stellen.  Trouwens, de beste manier om de economie terug aan te zwengelen is ervoor te zorgen dat de voorziene openbare werken doorgaan.  Die zorgen voor werk èn tewerkstelling”, aldus burgemeester Jos Sypré.

“De voorbije weken hebben we met het ganse schepencollege bekeken hoe we hiermee het best kunnen inspelen op de noden van éénieder en hoe we de ondersteuning kunnen krijgen tot bij wie het echt nodig heeft.  We hebben tijd genomen om ons oor te luister te leggen bij individuen, verenigingen, ondernemers, kernraden, gemeentelijke diensten en de gemeenteraadsleden om op die manier samen een gedragen herstelplan uit te werken.”

Dit corona-herstelplan voor Beernem bevat maatregelen gericht op 3 speerpunten: 

  • Lokale economie en toerisme
  • Kwetsbare groepen
  • Het verenigingsleven en de vrijetijdsbesteding

Lokale economie en toerisme

"Een goede campagne om de Vlaming én de Beernemnaar aan te trekken zal ook een positieve afstraling hebben op onze lokale ondernemers"

Jan Vanassche, schepen bevoegd voor toerisme steekt van wal.  ”Het ziet er naar uit dat de Vlaming deze zomer zijn vakantie veelal zal doorbrengen in eigen omgevingOok Beernem biedt heel wat troeven voor de vakantieganger, maar ook voor de Beernemnaar.  De toeristische troeven als attractieve trekpleister en overnachtingsplek plaatsen we in de picture.  Een goede campagne om de Vlaming én de Beernemnaar aan te trekken zal ook een positieve afstraling hebben op onze lokale ondernemers.  Restaurants en Horeca, alsook handel, zullen door deze campagne meer mensen over de vloer krijgen, wat goed is voor de lokale consumptie.

Ruben Strobbe, schepen bevoegd voor ondernemen : “We lanceren een ambitieus plan om de meest getroffen economische sectoren als o.a. de detailhandel en de horeca de komende jaren nog duidelijker op de kaart te zetten.  Een bloeiende detailhandel en horeca dragen bij tot vitale buurten in onze gemeente.  Lokaal shoppen en consumeren, doet een gemeente heropleven.  Dat hebben we de voorbije maanden duidelijk kunnen merken.  Handel en horeca zijn bovendien een belangrijke bron van werkgelegenheid en economische bedrijvigheid.  Met een slogan als “Koop lokaal en we winnen allemaal”, wordt benadrukt hoe belangrijk de lokale economie is voor het sociaal-economisch weefsel in Beernem.  Daar willen we volop op inzetten!”

“Beernem is én blijft een aantrekkelijke gemeente om te ondernemen.  We heffen ook na corona geen terrasbelasting, geen belasting op bezetten van openbaar domein, geen drijfkrachttaks, geen toeristenbelasting op overnachtingen en geen publiciteitstaks.”

Speerpunten uit het relanceplan voor toerisme en economie:

  • Een wervende campagne is in voorbereiding en de kapstok daarvoor is de website Visit Beernem die een attractief kleedje krijgt.
  • Daarnaast neemt de gemeente het voortouw om samen met verenigingen en lokale ondernemers evenementen te organiseren, lokaal kopen te stimuleren en de belevingswaarde van Beernem als bruisende gemeente in de verf te zetten. 
  • De Visit Beernem website wordt uitgewerkt als blijvend platform om lokale economie, shopping, vrije tijd en toerisme te promoten.

Het pakket aan maatregelen voor steun aan lokale economie en toerisme bedraagt 210.000 EUR

Kwetsbare groepen

“Ook in Beernem verwachten we dat veel meer mensen moeite zullen krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen”

De coronacrisis heeft het armoedeprobleem voor veel gezinnen en alleenstaanden vergroot.
“Ook in Beernem verwachten we dat veel meer mensen moeite zullen krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen”, aldus Vicky Reynaert, schepen bevoegd voor sociale zaken“Het corona-ondersteuningsplan voorziet dan ook op vlak van sociaal beleid een viersporenbeleid, dat zich focust op:

  • outreachend werken om mensen die dreigen in financiële problemen of armoede te verzeilen te begeleiden richting het Sociaal Huis,
  • het geven van bijkomende financiële steun aan mensen in moeilijkheden,
  • het begeleiden van mensen naar psychosociale begeleiding om de gevolgen van deze crisis het hoofd te bieden en
  • het focussen op kwetsbare doelgroepen zoals ouderen en kinderen uit kwetsbare gezinnen.  Voor die laatste doelgroep voorzien we een budget om digitale leermogelijkheden voor kansarme kinderen uit te bouwen, evenals een budget voor het voorzien van een duurzaam vrijetijdspakket voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. Voor de ouderen zetten we het outreachend beleid – het proactief contacteren van onze oudere inwoners – dat we op poten hebben gezet tijdens deze crisis, ook verder na de crisis.  Alle 70-plussers zullen in de nasleep van de crisis gecontacteerd worden door het Sociaal Huis.” 

Het pakket aan maatregelen voor steun aan kwetsbare groepen bedraagt 115.000 EUR

Het verenigingsleven en de vrijetijdsbesteding

“Voor sportclubs, culturele verenigingen, jeugd- en seniorenverenigingen, organisatiecomités … zal een heropstart niet vanzelfsprekend zijn.  Ook zij worden geconfronteerd met gemiste inkomsten en hoge kosten die de clubkas misschien niet zomaar aankan.  Om het sociale weefsel in Beernem in stand te houden en aldus ervoor te zorgen dat het verenigingsleven kan blijven bruisen en ook de komende weken en maanden haar werking kan (her-)opstarten, voorziet het corona-herstelplan naast een reeks logistieke en financiële maatregelen, ook extra financiële ondersteuning in de vorm van een nood- en heropstartfonds.”, aldus schepen van cultuur, erfgoed en sport Patricia Waerniers.

“Dit nood-en heropstartfonds is er voor Beernemse verenigingen (zowel jeugd-, socio-culturele, senioren- als sportverenigingen) of organisatiecomités die kampen met uitzonderlijke hoge (reeds gemaakte of nakende) kosten die het voortbestaan en/of de verdere werking in gevaar brengen (bv. gemiste inkomsten waardoor de kastoestand een reëel gevaar is voor de vereniging, te hoge kosten om een komende activiteit corona-proof in te richten…)”, vult schepen van senioren Claudio Saelens aan.  “Omdat we het belangrijk vinden dat de financiële ondersteuning terecht komt bij wie het echt nodig heeft, wordt een reglement opgemaakt.” 

Met “Beernem Zomert” brengen we een rijk en gevarieerd aanbod: sport en beweging,  cultuur, erfgoed, en ook events.

We willen tevens de komende maanden de mogelijkheden om de vrijetijd in te vullen dicht bij huis en in eigen gemeente vergroten.  Hiertoe zal een “Beernem Zomert”-programma aangeboden worden, met een waaier van activiteiten die passen binnen de corona-veiligheidsmaatregelen.  Met “Beernem Zomert” brengen we een rijk en gevarieerd aanbod: sport en beweging,  cultuur, erfgoed, en ook events.

Aangezien het verenigingsleven bij de invulling van de vrijetijd normaalgezien een grote rol speelt, willen we ook nu hen zoveel als mogelijk proberen te betrekken.  Op die manier trekken we hen ook zoveel mogelijk mee in de heropstart van hun werking.

Het summum van Beernem Zomert zal te vinden zijn aan OC Kleine Beer, waar op het grasveld een popup-evenementenplein zal ingericht worden.  De gemeente zal zelf programmatie voorzien, maar we reiken de hand uit naar onze vele verenigingen en ook onze lokale horeca om op dat evenementenplein mee te zorgen voor een aangenaam #VANBRNM zomergevoel!

Het pakket aan maatregelen voor steun aan het verenigingsleven en de vrijetijdsbesteding bedraagt 165.000 EUR