Word heraangelegde Sint-Andreaslaan binnenkort omgedoopt tot Sint-Fijnstoffellaan?

30 April 2010

Gemeente zet met uitbreiding industrieterrein Hulstlo bewoners heraangelegde Sint- Andreaslaan een pad in de korf. Om hiertegen te protesteren voerde  Groen! actie. Ook Groen! is erg blij  met de heraangelegde Sint- Andreaslaan. Eindelijk ligt er een goed fietspad en zijn er degelijke  voetpaden. En het vernieuwde kruispunt met de Stationsstraat zal voor een vlottere doorstroming van het verkeer zorgen. Ook heeft de gemeente goed geluisterd, want er ligt opnieuw een zebrapad ter hoogte van Kleuterweelde. In het oorspronkelijk ontwerp was er geen enkele oversteekplaats voorzien. Daarom hield Groen! in oktober 2005 een enquête onder de bewoners van de Sint- Andreaslaan en de aanpalende straten. Hieruit bleek dat de meerderheid van hen het verdwenen zebrapad ter hoogte van  Kleuterweelde terug wilde. En het gemeentebestuur heeft hiermee rekening gehouden. Allemaal goede punten voor de gemeente dus.Waarom voert Groen! actie?

De gemeente wil  het industrieterrein Hulstlo (momenteel 35 ha) tegen 2017 met nog eens 8 hectare uitbreiden en dat vinden we totaal onverantwoord. Door o.a. het verbod voor zware vrachtwagens in de dorpskom van Knesselare moet al het verkeer van en naar het industriepark door de Sint- Andreaslaan.

Uit berekeningen van de gemeente blijkt dat er tussen 6u 's morgens en 22u 's avonds gemiddeld 1.000 vrachtwagens door de Sint- Andreaslaan rijden, dat is 1 per minuut! En nog volgens de gemeente zal de uitbreiding van het industriepark voor een bijkomende verkeersstroom zorgen van 75 vrachtwagens per dag en circa 120 tot 125 personenwagens per uur ('s avonds tijdens de spits).

Nochtans kreunen de bewoners van de Sint- Andreaslaan nu al jaren onder het  drukke vrachtverkeer dat zowel overdag als 's nachts door hun straat raast. Met de uitbreiding doet de gemeente er nu nog een schep bovenop. Op die manier wordt de toestand voor de bewoners, ook van de omliggende straten, nagenoeg onleefbaar en nefast voor hun gezondheid. Vandaar dat Groen! met haar actie de Sint- Andreaslaan symbolisch omdoopt tot Sint- Fijnstoffellaan.

Wetenschappelijke studies duiden onomstotelijk het verband aan tussen blootstelling aan lawaai en luchtvervuiling en een verhoogd risico op hartziekten, longaandoeningen en kanker. Cardioloog Marc Goethals van het befaamde OLV- Ziekenhuis in Aalst kwam dit vorig jaar nog in een lezing toelichten in het OC te Beernem. Geschat wordt dat in België elke persoon gemiddeld vier gezonde levensmaanden verliest door de blootstelling aan fijn stof.

Het is dan ook verbazend dat de gemeente hiervan niet wakker ligt. Alle partijen zijn het erover eens dat de locatie van het industriepark indertijd heel ongelukkig is gekozen. Toch denkt de gemeente er zelfs nu al aan om het industriepark ook nà 2017 uit te breiden. Zo wordt bovendien nog maar eens schaarse open ruimte aangesneden, hoewel geweten is dat er in Vlaanderen nog minstens12.000 hectare bedrijvengrond beschikbaar is, terwijl de geschatte behoefte hoogstens 6.000 hectare bedraagt (antwoord van minister-president Kris Peeters op een parlementaire vraag van Dirk Peeters (Groen!).

Hoewel de gemeente al jarenlang ijvert voor een alternatieve ontsluitingsweg (via de Miseriestraat over de spoorweg, en aansluitend op de Wingene Steenweg), die de Sint- Andreaslaan zou kunnen ontlasten, is de kans zo goed als nihil dat die er ooit komt. Al meermaals heeft  het Vlaamse Gewest hiertegen een ferm 'njet' geformuleerd. Bovendien is de idee van een  ontsluitingsweg zelfs niet realistisch, vermits ze dwars door een natuurgebied zou lopen en dwars over het terrein van een houtverwerkend bedrijf.

Toch zet de gemeente koppig door met haar plannen voor de uitbreiding, en dit ten koste van de open ruimte en de gezondheid van de bewoners van de Sint- Andreaslaan en van de omliggende straten.

Dat vindt Groen! -Beernem onaanvaardbaar en daarom voerden we een protestactie.

 

?