Woensdag 5 september: actie aan de schoolpoort

04 September 2012

Groen Beernem voerde op woensdag 5 september actie: fietsende ridders 'in de orde van de octopus' klaagden blijvende onveiligheid schoolomgevingen en schoolroutes in Beernem aan.  Groen Beernem voerde op een ludieke actie aan de schoolpoort van de

woensdagvoormiddag 5 september om 11u45gemeenteschool in de Knesselarestraat in Oedelem. Dan waagden enkele met helm en harnas uitgedoste Ridders in de Orde van de Octopus (Rolle, Ignace en Anneke) een poging om zich door het drukke en onveilige verkeer in de Knesselarestraat -Bruggestraat te wurmen. Op die manier klaagden we nog maar eens het uitblijven van duurzame maatregelen aan om de schoolomgevingen en schoolroutes veiliger te maken voor de fietsende en stappende kinderen en hun ouders.

In mei jl. nog vroegen we in de Mobiliteitscommissie aan de CD&V- meerderheid om toch tenminste voor die scholen die langs of in de buurt van een gewestweg liggen (Basisschool Ter Bunen en de gemeenteschool in Oedelem, Basisschool De Drie Beertjes in Beernem) gebruik te maken van de subsidies van het Vlaams Gewest om de omgeving aan de schoolpoorten te herinrichten. 

Het Vlaams Gewest geeft immers tot 100% subsidies voor zo'n herinrichting. Maar de CD&V weigerde, omdat dit volgens hen een te lange procedure is en ze liever kiest voor ?we citeren 'oplossingen op korte termijn'. Groen kiest liever voor een grondige aanpak.

Schepen Verkeer vindt Octopuspalen 'storend en overbodig'

Ook vroegen we nogmaals om aan de schoolpoorten van de 10 Beernemse scholen Octopuspalen te plaatsen, niet enkel als eyecatcher die automobilisten erop attent maakt dat ze een school naderen, maar ook als bekroning voor de inspanningen die de directies en de leerlingen leveren om het Octopusplan stipt op te volgen. Maar ook deze vraag botste op een weigering. De bevoegde schepen van Verkeer gaf op de vergadering aan dat hij dergelijke Octopuspalen 'storend en overbodig' vindt.

Zonder een grondige herinrichting van de schoolomgevingen en het veiliger maken van de schoolroutes zal de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruikers in Beernem er zeker niet op verbeteren. Al jarenlang wachten we vergeefs op een grondige aanpak, maar keer voor keer merken we dat verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen voor het CD&V -gemeentebestuur niet in de bovenste lade ligt.

Meer informatie over dit programmapunt.

We danken ook Lucie, Linda en Bart voor de ondersteuning.