Windmolens in Beernem : waar blijft het plan?

23 April 2018

Windmolens in Beernem : waar blijft het plan?

Jan Vanassche pleit nog maar eens voor een beleidskader, niet enkel voor grote windturbines, maar ook voor kleine windmolens. Maar de gemeente blijft onze oproep in de wind slaan. “Opnieuw wordt pijnlijk duidelijk dat het gemeentebestuur nog altijd geen plan van aanpak heeft om deze aanvragen op een oordeelkundige manier te behandelen”, aldus Jan Vanassche (Groen). De nieuwe aanvraag van W-kracht om 3 windturbines te plaatsen in de Miseriestraat en Hulstlo, zorgt voor de tweede keer voor veel ongerustheid bij omwonenden en natuurliefhebbers. De windturbines komen op net dezelfde plaats als bij de eerste aanvraag. Die werd toen zowel door de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, het Agentschap Natuur en Bos, het gemeentebestuur en de provincie afgewezen. Meerderheid weigert een plan om geschikte locaties te zoeken Ook in onze gemeente is de ruimtelijke verrommeling en verstedelijking zo groot dat het een aartsmoeilijke opdracht is om een geschikte locatie te vinden voor dergelijke grote windturbines . "Herhaaldelijk vroeg ik op de gemeenteraad om via een Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan geschikte locaties te zoeken en vast te leggen." “Al herhaaldelijk heb ik op de gemeenteraad gevraagd dat het gemeentebestuur via een Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan een geschikte locatie voor windturbines zou zoeken en vastleggen, zoals bv. Eeklo dit al jaren geleden gedaan heeft. “, zegt Jan Vanassche (Groen). “Desnoods met de hulp van een studiebureau moet dit mogelijk zijn.” Maar het gemeentebestuur houdt steeds de boot af. Absurd is dat de gemeente dan maar een historisch waardevol en gaaf landschap als het Beverhoutsveld wil slachtofferen om er windturbines te plaatsen, ook al bepaalt de provincie, die het laatste woord heeft in het toekennen van een mogelijke vergunning, dat er op deze plek geen mogen komen. Ook onze motie om burgers en het gemeentebestuur voor minstens 35% te laten participeren in windmolenprojecten verwierp de CD&V en N-VA-meerderheid in de gemeenteraad. Ook geen plan voor kleine windmolens Zelfs onze vraag om het beleidskader voor kleine windmolens, aangereikt door de provincie West- Vlaanderen toe te passen, viel op een koude steen. Nochtans hebben kleinere windmolens (masthoogte tot 15 meter) een beperktere impact op de omgeving en wil de provincie met dit strenge kader vermijden dat er een wildgroei ontstaat. Hoogst merkwaardig is de afwijzende houding van N-VA Beernem ten aanzien van kleine windmolens, houding die in volledige tegenspraak is met haar eigen provincieraadsleden. Die vonden kleine windmolens wél een goed idee, meer nog, ze betreurden dat het beleidskader dat de provincie voorstelt eigenlijk veel te beperkend is voor kleine windmolens. (Vandaar dat wij op de gemeenteraad ook vroegen om het beleidskader waar nodig bij te sturen). We citeren graag een van haar eigen provincieraadsleden: “Iedereen die om meer dan puur economische redenen de plaatsing van een kleine windmolen wil overwegen is eraan voor de moeite. De thuisverkoop van landbouwproducten kan die ondernemer aanzetten om te werken aan het groene imago van z’n bedrijf via een dergelijke installatie, om maar een voorbeeld te noemen.” “Dit is geen voorbeeld van zorgvuldig bestuur.”, aldus Jan Vanassche. Misschien moeten de Beernemse N-VA’ers eens praten met hun eigen provincieraadsfractie om uit te klaren wat ze nu eigenlijk willen? Hoe dan ook is het duidelijk dat de Beernemse meerderheidspartijen liever telkens willen blijven improviseren als er een aanvraag komt en, naargelang hun pet staat, de aanvraag positief of negatief adviseren.