We willen gemeentelijk infoblad 'Open Blad' los van 'Vrije Tijd'

10 Mei 2008

Het is geen goede zaak dat een gemeentelijk infoblad verspreid wordt als katern in een ander magazine dat hetzelfde politieke gedachtegoed aankleeft als de CD&V- meerderheid. Dat maakt de discussie rond het al of niet correcte verloop van de toewijzing aan vzw Vrije Tijd voor het drukken en verspreiden van het gemeentelijk infoblad in Beernem nog maar eens duidelijk. Vrije Tijd is onmiskenbaar een blad van CD&V-signatuur met een opmerkelijke CD&V-vriendelijke berichtgeving. Dat is het goed recht van de uitgever, en tot zover is er niks aan de hand. Anders wordt het als het gemeentebestuur haar gemeentelijk infoblad in Vrije Tijd stopt, zoals de afgelopen jaren het geval was en nu opnieuw gebeurt. Veel gemeentelijke informatie bevat immers heel wat officiële berichtgeving waarvan iedereen verwacht dat die het algemeen belang dient en niet politiek gekleurd is. Anders wordt deze berichtgeving als ongeloofwaardig beschouwd. Door Open Blad te integreren in een CD&V- gezind maandblad helpt het gemeentebestuur mee de illusie creëren dat ook de andere berichtgeving in Vrije Tijd neutraal en objectief, kortom de niet-partijgekleurde 'waarheid' is.

Anderzijds draagt het gemeentebestuur zo ook onrechtstreeks bij tot een vorm van concurrentievervalsing. De Beernemnaar die de gemeentelijke informatie wil lezen, kan immers niet naast de commerciële advertenties in Vrije Tijd kijken en dat is een voordeel dat andere bladen die op het grondgebied van Beernem verspreid worden, helemaal niet hebben. Beide partijen helpen elkaar zo in stand te houden. Vrije Tijd dat profiteert van een 'unique selling position' en het gemeentebestuur dat zich verzekerd weet van een positieve berichtgeving.

Het gemeentebestuur leeft blijkbaar nog in de tijdsgeest van de De Vrières, anders had ze al lang ingezien dat er een probleem is. Het wantrouwen bij een deel van de bevolking over de speciale band van het gemeentebestuur met Vrije Tijd smeult immers al lang. Zelfs als de procedure van aanbesteding correct verlopen is ?en wij hebben tot het tegendeel bewezen wordt geen reden om hieraan te twijfelen - betekent dit nog niet dat alles nu in orde is.

Dé enige oplossing is dat het gemeentebestuur resoluut gaat voor een aparte verdeling van haar gemeentelijk infoblad, volledig los van Vrije Tijd. Daarvoor zal de gemeente wellicht wat dieper in de buidel moeten tasten, maar het zal de onduidelijkheid en het wantrouwen die er nu leven voor een deel uit de wereld helpen.