We koesteren onze bomen

23 Maart 2023

We koesteren onze bomen

"Bomen zijn van onschatbare waarde, daarom moeten we er alles aan doen om ze duurzaam te beheren." 

Op het grondgebied van onze gemeente staan gelukkig nog heel veel bomen. Die moeten we koesteren. Want bomen zorgen voor zoveel: voor schone lucht, schaduw, verkoeling, biodiversiteit, wateropvang, zuurstof, en... geluk. Daarom moeten we de bomen in onze gemeente duurzaam  beheren, zodat ze een heel lange tijd gezond blijven en kunnen blijven groeien. "Daartoe hebben we concrete acties ondernomen, ” licht schepen Jan toe. 

“Zo inventariseren we de bomen en dreven in Landschapspark Bulskampveld en onderzoeken we ze op hun gezondheid, samen met de provincie en enkele omliggende gemeenten. Daarvoor hebben we een bomenmanager aangesteld.”

Ook de knotwilgen en dreven in Beverhoutsveld krijgen dezelfde aandacht.

De opmaak van een bomenbeheerplan lijst de gemeentelijke bomen op zodat ook die in topconditie blijven door gericht te snoeien.

Beernem bezit ook heel wat waardevolle bomen. De Werkgroep Houtig Erfgoed van de cultuurraad inventariseert monumentale bomen, waardevolle groenaanplant van landbouwerven en pastorietuinen en kasteelparken, zodat deze ook de nodige aandacht krijgen.

“Het sluitstuk van ons groenbeleid is handhaving: kapvergunningen, die in het verleden bijna automatisch werden toegekend, evalueren we nu eerst grondig”, aldus schepen Jan Vanassche.