We doen nogmaals een oproep om Open Blad los te koppelen van Vrije Tijd

17 Januari 2009

De commotie rond het gemeentelijk informatieblad 'Open Blad' dat als katern in het lokaal magazine 'Vrije Tijd' zit, blijft duren en zelfs verder uitdeinen. Nu ook een plaatselijke drukker die de offerte misgelopen is, stelt dat het gemeentebestuur de uitgevers van 'Vrije Tijd' de hand boven het hoofd houdt, is het voor ons duidelijk dat het zo niet verder kan. We herhalen daarom onze eis dat 'Open Blad' zo snel mogelijk als een losse uitgave moet verspreid worden. Het wordt hoog tijd dat de CD&V- meerderheid inziet dat een gemeentelijk infoblad, wil het neutraal en objectief overkomen, niet samen kan verdeeld worden, noch in Vrije Tijd, noch in eender welke andere publicatie. We kennen trouwens geen enkele gemeente die haar infoblad in een ander magazine stopt, precies om iedere schijn van partijdigheid te vermijden. In Beernem kan het blijkbaar wel, en dat al jaren.

Nochtans is de Vlaamse regelgeving zeer duidelijk. Een omzendbrief* hierover stipuleert dat een gemeentelijk informatieblad de bevolking op een neutrale en objectieve wijze moet informeren over de organisatie en de werking van de diensten en over de gemeentelijke activiteiten. En dat de gemeente in dit verband de nodige 'kiesheid ' aan de dag moet leggen.

"Het is een officiële uitgave van de gemeente en niet van een zittende meerderheid. Het gemeentelijk infoblad kan dan ook niet politiek gekleurd zijn. Een verstandig bestuur legt zichzelf ter zake uit eigen beweging strenge regels op.", aldus de betrokken omzendbrief.

Onze conclusie is duidelijk: het wordt hoog tijd dat de gemeente de knoop doorhakt en resoluut kiest voor een aparte verdeling van Open Blad.

(*) Omzendbrief 2000/02 van februari 2000 B.S. 16.3.2000