Waterweg NV wil nog meer bomen rooien langs Beernemse kanaaloevers. Gemeentebestuur geeft negatief advies.

25 Januari 2021

Waterweg NV wil nog meer bomen rooien langs Beernemse kanaaloevers. Gemeentebestuur geeft negatief advies.

Na de drastische kaalkap onder het mom van houthakbeheer langs een deel van de kanaaloever Gent-Oostende in Beernem wil de Dienst Vlaamse Waterweg NV (DVW) nu een 22-tal bomen kappen tussen de Knesselarebrug en Sint-Jorisbrug op linkeroever in Beernem (provincie West-Vlaanderen) en Aalter (Oost-Vlaanderen). 5 van de 22 bomen zijn gelegen op het grondgebied van Beernem.

In de winter van 2019-2020 werd al het hakhout in dit deel al gekapt. Enkel de bomen met een omtrek van meer dan 1 meter bleven staan. Die bomen wil Waterweg nu ook omhakken. Er komen geen nieuwe, jonge bomen in de plaats.

Schepen van Milieu Jan Vanassche licht toe: “Omdat het hier niet over hakhoutbeheer gaat, maar over het rooien van bomen met een omtrek van meer dan 1 meter heeft Waterweg nu wel een omgevingsvergunning (de vroegere milieuvergunning) nodig van het Departement Omgeving. Maar eerst moet ze verplicht het advies vragen van de gemeente.”

Schepen Jan: “Het is evident dat we hiervoor een negatief advies geven. De gemeente heeft maar net een zeer negatieve ervaring met het kaalkappen van een deel van de kanaaloever achter de rug waarbij de gemeente niet verwittigd werd en de code van goede natuurpraktijk op alle mogelijke manieren met voeten werd getreden werd. De bomen zijn trouwens gelegen in een agrarisch landschappelijk waardevol gebied en in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut op het gewestplan. “

In de aanvraag staat dat het rooien van de bomen uit veiligheidsoverwegingen gebeurt. Maar daar is de gemeente niet van overtuigd. Na nazicht ter plaatse door de gemeentediensten blijkt dat de 5 bomen op het grondgebied Beernem in goede conditie zijn en dat ze geen schade veroorzaken aan de oevers. En er is voldoende plaats om visuele inspectie toe te laten. Twee van de vijf bomen werden bovendien op een onoordeelkundige manier gesnoeid tijdens het hakhoutbeheer.

“ De hoogstammige bomen langs het kanaal zijn beeldbepalend en moeten behouden blijven. Er is dan ook geen enkele reden om deze te rooien. We hopen nu dat het Departement Omgeving ons negatief advies volgt en de omgevingsvergunning weigert”, besluit Jan Vanassche.