Wat Beernem denkt van de bib

07 November 2013

In september lanceerde Groen Beernem via haar website een tevredenheidsenquête over de Beernemse bibliotheken. Na analyse van de resultaten blijkt dat de Beernemnaars heel tevreden zijn over de bereikbaarheid van de bibs, de vriendelijkheid van het personeel en het ruime aanbod in de hoofdbib. Minder tevreden zijn de bezoekers over de krappe ruimte, de beperkte openingsuren en de te kleine collectie van de filialen. De meerderheid pleit voor een terugbrengbus waarin mensen buiten de openingsuren hun boeken en cd's kunnen deponeren. En de hoofdbib is best  ook op zaterdagnamiddag open. Jaarlijks bezoeken ruim 4.000 mensen de hoofdbib of één van de filialen (Oedelem of Sint-Joris), wat neerkomt op 27% van de bevolking die een boek, cd, .. ontleent of er een krant, tijdschrift, enz. komt lezen. Daarom vonden we het belangrijk om eens bij deze grote groep mensen te polsen hoe zij hun bezoek aan de bib ervaren en waar ze nog verbeteringen zien. Groen Beernem gaf  bovendien 3 boekenbonnen van 25 euro weg aan wie het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderde.De volgende inwoners vielen in de prijzen:

  • mevr. Denise Hudders van biotuinbedrijf De Hogen Akker in Oedelem

  • mevr. Charlotte Van Thournout uit de Hubert d'Ydewallestraat in Beernem

  • mevr. Wendy Vanhooren uit Elzenbosselke in Beernem

Uit de enquête bleek dat de bezoekers de hulpvaardigheid en vriendelijkheid van het personeel erg waardeerden. Een bezoeker verwoordde dit als volgt: "Het is fijn om echte boeken te komen lenen bij echte mensen zonder teveel tussenkomst van de computer."

Ook over de bereikbaarheid van alle bibs zijn de mensen best tevreden. Het aanbod en de diversiteit van de collectie in de hoofdbib scoren ook heel goed.  

Heel wat mensen zien echter nog verbeterpunten: zo vormen de beperkte openingsuren,  het beperkte aanbod (van tijdschriften, kranten, films) en de krappe ruimte in de filialen de voornaamste struikelblok. Deze tekortkomingen zijn voor verschillende bezoekers de belangrijkste reden om dan maar niet naar het filiaal in hun deelgemeente te gaan, maar naar de hoofdbib.

Maar ook de openingsuren van de hoofdbib in Beernem mogen uitbreiden. Deze zou best op zaterdagnamiddag open zijn i.p.v. nu enkel op zaterdagmorgen. En de meeste bezoekers vinden  een terugbrengbus, waarbij mensen de ontleende materialen buiten de openingsuren kunnen deponeren (zoals bv. in Gent al lang het geval is) voor alle bibliotheken een must.

Er mogen ook gerust meer info- avonden komen (nu enkel in de hoofdbib) zoals bv. over hoe je kinderen kunt stimuleren om te lezen, over opvoedkundige thema's,?

In de hoofdbib wil men ook betere verwijzingen (met symbolen, kleuren,?) naar waar welke boeken staan. Een kindvriendelijker manier van ontlenen, bv. met een kinderpas waarop de kinderen een zelfklever krijgen als ze boekjes ontlenen (wat hen aanmoedigt om terug te keren) zou een grote verbetering zijn.

Ten slotte zou een ruimer aanbod anderstalige uitgaven meer dan welkom zijn.

Groen Beernem zal, zoals beloofd, de suggesties en opmerkingen uit de bib- enquête op een volgende bibliotheekraad ter sprake brengen.