Warmtebeelden moeten Beernemse bedrijven energiezuiniger maken.

27 September 2021

Warmtebeelden moeten Beernemse bedrijven energiezuiniger maken.

In de winter maakte een zogenaamde thermocar in het Beernemse industriepark warmtebeelden van bedrijfsgebouwen om mogelijke warmteverliezen te detecteren. Ook in het najaar staan nog enkele warmte-opnames gepland. Milieuschepen Jan Vanassche licht toe: “Bedrijfsleiders worden dan in een volgende fase op de hoogte gebracht van de resultaten en kunnen samen met een energiecoach op zoek gaan naar oplossingen om hun gebouwen energiezuiniger te maken. Ook de gemeente helpt hen hierbij.“

Anders dan bij particuliere woningen, gebeuren de warmtescans overdag, omdat bedrijven dan actief  en dus verwarmd zijn. De warmteopnames kaderen binnen TERTS, een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma dat de tertiaire sector (horeca, KMO’s, detailhandel, kleine zelfstandigen) wil aanzetten en begeleiden om energie-efficiënte maatregelen te nemen. De CO2-uitstoot van deze sector is betrekkelijk groot, maar de doelgroep is kleinschalig en zeer divers en daardoor moeilijk te bereiken.

“TERTS wil deze leemte nu invullen, door de gemeentebesturen een centrale rol te geven in de energie-omschakeling, “ vertelt Jan Vanassche.  “Dit initiatief past binnen het bestuursakkoord van de huidige (CD&V-Vooruit-Groen-) coalitie om onze gemeente energiezuiniger te maken en de CO2-uitstoot te reduceren.”

De belangrijkste partners in dit project zijn, naast de gemeenten o.a. de WVI, stad Brugge, (het Kunstencentrum) Vooruit, Interleuven, KU Leuven, Universiteit Gent, stad Middelburg, Gemeente Goes, Technische Universiteit Eindhoven en Hogeschool Avans. Het TERTS-project werd recent verlengd tot maart 2022.