Wanneer fietspad langs Vaart-Noord?

08 Maart 2010

Groen! wil dat de gemeente het huidig fietspad langs Vaart- Noord doortrekt zodat fietsers op een veilige manier langs het kanaal kunnen rijden. Vorig jaar legde de gemeente een kort stukje fietspad aan vanaf de fietsers en voetgangersbrug tot aan de Louisabrug. De gemeente deed dit na onze kritiek dat de fietsbrug aan de kant van Vaart ? Noord niet aansloot op een fietspad. Met de aanleg werd dit euvel gelukkig rechtgezet. Maar het kan nog beter ...We vonden toen dat de gemeente hiermee maar half werk afleverde. We pleiten er immers voor om het huidige kort stukje fietspad door te trekken, in de ene richting tot aan het natuurgebied, en in de andererichting tot aan de aansluiting met de Sint ? Jorisstraat. Het traject maakt trouwens deel uit van verschillende fietsroutes, waaronder de Beverhoutsroute. Zo krijg je ook langs deze kant van het kanaal een prachtig en veilig recreatief fietspad, een ware aanwinst voor Beernem.

Om het fietspad te verlengen tot aan het natuurgebied, moet de huidige parkeerzone voor vrachtwagens verdwijnen. Niet enkel is er aan de parkeerstrook onvoldoende sociale controle waardoor er vaak sluikafval gestort wordt, maar het gemanoeuvreer van de vrachtwagens veroorzaakt tevens erg veel hinder voor de omwonenden.

Vrachtwagenchauffeurs die vroeg in de ochtend vertrekken laten doorgaans hun dieselmotor eerst stationair draaien. Dit verstoort de nachtrust van de mensen die er wonen. Bovendien is de lange rij vrachtwagens en opleggers langs dit mooie stukje kanaal geen zicht. Kortom, iedereen heeft er baat bij dat de gemeente deze parkeerstrook schrapt en het fietspad verlengt tot aan het natuurgebied.

Sonia Hoedt (gemeenteraadslid) in de Groen Krant lente 2010.