Waarom we het Octopuscharter niet goedkeurden in de gemeenteraad

26 Oktober 2017

Waarom we het Octopuscharter 'Schoolomgeving 2.0' niet goedkeurden op de gemeenteraad. Op de gemeenteraad van 21 september stond het zogenaamde Octopuscharter of charter 'Schoolomgeving 2.0' geagendeerd.  In dit charter staat onder meer dat de gemeente 'ernaar streeft om stapsgewijs en met als finale streefdatum 01 september 2030 de schoolomgevingen te transformeren naar de schoolomgeving 2.0.' Het schepencollege voegde bij het charter nog volgende eigen verklaring: "De uitwerking zal gebeuren (door de dienst mobiliteit en de dienst onderwijs), Aan de gemeenteraadsleden werd gevraagd om dit charter goed te keuren.

rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden. "

We worden niet rap kwaad en we begrijpen dat er zelfs op lokaal vlak politieke spelletjes moeten gespeeld worden om de oppositiepartijen toch maar geen gelijk te moeten geven, maar zoveel onbeschaamdheid maakte ons echt furieus. Samen met sp.a keurden we dit charter af. Roos Lambrecht somde op de gemeenteraad de redenen op.

 • De afgelopen legislaturen hebben verschillende gemeenteraadsleden al eens een charter op de gemeenteraad gebracht. Als antwoord kwam er steevast dat de gemeente nooit charters ondertekent, omdat die niet bindend zijn en er trouwens heel veel charters zijn, zodat ze niet anders zouden moeten doen dan ondertekenen.

Bv. op de gemeenteraad van 15 oktober 2015 brachten we een charter rond fietsbeleid: dit werd afgekeurd door meerderheid.

Op de gemeenteraad van 22 april 2016 agendeerden we het charter 'goe gespeeld', een charter rond het creëren van een positief speelklimaat. Dit keurde de meerderheid ook af. Schepen Gijs Degrande (N-VA) zei toen als volgt: "Het bestuur ondertekent principieel geen charters."

Nu komt de gemeente zelf op de proppen met een charter rond veilige schoolomgevingen, uitgaande van het Octopusplan.

 • Al verschillende jaren hebben we vanuit Groen gevraagd om Octopuspalen als aandachtstrekkers te plaatsen aan de schoolpoorten. En dit als eerste stap naar een veiliger schoolomgeving. En ook de scholen zelf waren hiervoor vragende partij. We hebben hiertoe verschillende acties opgezet. Steeds kwam er een njet waarbij allerlei drogredenen geformuleerd werden. Jàren hebben we gevraagd om, na de gemeenteraadsbeslissing, zone 30 effectief in te voeren in de dorpskern van Oedelem, waar zich op korte afstand van mekaar 3 scholen bevinden. Er gebeurde niks, zelfs niet na 2 klachten bij de gouverneur.
 • Nu de verkiezingen in aantocht zijn, komen de Octopuspalen er nu toch, weliswaar meer dan 10 jaar te laat. Het zegt voldoende over de oprechtheid van dit gemeentebestuur om echt iets te doen aan verkeersveilige schoolomgevingen. De plaatsing van die Octopuspalen is voor ons dan ook enkel een verkiezingsstunt om zieltjes (stemmen) te winnen.

 

 • We verwachten van het gemeentebestuur dat ze, na al die jaren van tijdverlies, in plaats van een charter met veel niet-bindende beloftes, eindelijk eens een actieplan aan de gemeenteraad voorlegt met concrete, bindende stappen, met een realistische timing en met een voldoende dekkend budget. En wat dat laatste betreft, ziet het er niet goed uit: zo lezen we: "De uitwerking zal gebeuren (door de dienst mobiliteit en de dienst onderwijs), rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden. "
 • We hebben gemerkt dat, als het over investeringen in bv. sport gaat, de gemeente geen charter op tafel legt met allerlei beloftes, maar wel degelijk een ontwerp met financiële raming en het nodige budget klaar heeft. (budget dat weliswaar dikwijls overschreden wordt).
 • Als het echter over schoolomgevingen en schoolroutes gaat, dan is men terughoudend en lijkt alles wel voorwaardelijk.
 • De horizon van dit charter is: 1 september 2030, enfin de streefdatum, dan wil men de transitie gemaakt hebben naar schoolomgeving 2.0. 2030 !! Dit betekent dat het huidige beleid, indien ze dit charter goedkeurt, zichzelf nog 13 jaar de tijd geeft om te zorgen voor veilige schoolomgevingen en schoolroutes. En dan nog is het voorwaardelijk: geen deadline, maar een streefdatum.
 • De engagementen in dit charter gaan o.a. over  duurzame verplaatsingen. Nog maar net heeft het gemeentebestuur na overleg met de scholen de kiss-and-ridezones goedgekeurd om het chaotische autoverkeer in goede banen te leiden. Deze maatregel zal er dus voor zorgen dat ouders gewoon in hun auto kunnen blijven zitten, want dit creëert de zekerheid dat ze er een parkeerplaats zullen vinden. In andere gemeenten schaft men dergelijke kiss-and -ridezones af, hier voert men ze in. Terwijl dit net een maatregel is die ingaat tegen de visie rond duurzame verplaatsingen. Tenzij men verplaatsingen met de auto als duurzaam bestempelt?
 • Het overleg met de scholen is een gemiste kans: waar blijven de fietsstraten: een eenvoudige, maar efficiënte maatregel die niet veel geld kost- en waar blijven de schoolstraten (idem dito)? Of moeten we eerst nog eens 10 jaar actie voeren? Zolang er te druk autoverkeer aan de schoolpoort is, zullen ouders voor de auto kiezen.
 • Zoals iemand het uitdrukte op de FB-pagina van de CD&V: "Posters hangen, goed idee! Ware het niet dat het levensgevaarlijk is om in Oedelem naar school te fietsen. Toch beter om met zijn allen de kinderen veilig naar school te brengen met de auto! Kwestie van zeker te zijn"
 • Besluit: voor ons dit charter te vrijblijvend, gezien het beperkte engagement van de meerderheid in deze en in de vorige legislatuur om écht veilige schoolomgevingen en schoolroutes te creëren.