Vlaanderen gezakt voor mestbeleid

05 Juli 2007

" Bijna 40% van het grond-en rivierwater in Vlaanderen bevat teveel nitraat." De groen!e ministers in de vorige, paarsgroene regering, hebben de mestvervuiling van ons water keihard aangepakt. Mét succes! Sinds 1999 produceert de Vlaamse landbouwsector liefst 27 miljoen kg fosfaat en 30 miljoen kg stikstof minder. Dat is het resultaat van een degelijk mestbeleid onder de groen!e ministers. "Via de zogeheten warme sanering trokken we vele miljoenen euro uit om landbouwers op een sociaal aanvaardbare manier te laten stoppen en tegelijkertijd de veestapel af te bouwen", zo zegt Vera Dua, voorzitter van Groen!Op de Europese veroordeling van het Vlaamse mestbeleid reageert Vera Dua kordaat: "Voor ons is het duidelijker dan ooit: heel Vlaanderen moet uitgeroepen worden tot kwetsbaar gebied. Binnen kwetsbare gebieden gelden immers strengere normen omdat ze al kreunen onder teveel mest. Groen! heeft het altijd al gezegd, de Europese Commissie zegt het nu ook. Het is ook dringend nodig. Uit recente cijfers blijkt dat bijna 40% van het grond-en rivierwater in Vlaanderen teveel nitraat -afkomstig van bemesting- bevat."

Wie echter absoluut niet meewil in deze redenering, is huidig Vlaams (anti-)milieuminister Kris Peeters (CD&V). Minister Peeters weigert heel Vlaanderen als kwetsbaar gebied te erkennen. Meer nog: hij wil in een nieuw mestactieplan - tegen januari 2006- landbouwers de toestemming geven hun veestapel uit te breiden. Hij weigert ook steevast heel Vlaanderen als kwetsbaar gebied af te bakenen.

De conclusie van Groen! is duidelijk: het huidig beleid faalt op alle fronten. Het nitraatgehalte van grond-en oppervlaktewater is zelfs opnieuw aan het stijgen!