Vlaams Minister voor Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois (NV-A) zegt 'njet' tegen declasseringsaanvraag Huis Maes

19 Februari 2010

Eind december vroegen we via een brief aan de bevoegde minister om voor eens en altijd een duidelijk antwoord te geven op de declasseringsaanvraag van het gemeentebestuur. De burgemeester bleef immers beweren dat de gemeente nog geen definitief antwoord gekregen had op haar aanvraag om de bescherming van Huis Maes op te heffen. Ook al werd die aanvraag door de voormalige minister van Onroerend Erfgoed, Dirk Van Mechelen (Open VLD), al afgewezen in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Rudi Daems (Groen!) over dit dossier. Ook de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen had zich al voor de 2de keer over dit dossier gebogen en geen argumenten gevonden om het huis te declasseren. In zijn brief veegt Minister Bourgeois, net zoals zijn voorganger, alle argumenten van de gemeente van tafel. Uit zijn antwoord blijkt duidelijk dat de argumenten van het gemeentebestuur, zoals wij al altijd stelden, geen steek hielden, om niet te zeggen complete onzin waren. Maar het gemeentebestuur, zo hebben we in de afgelopen periode gezien, wentelde zich in dit dossier maar al te graag in het stof om Vivendo toch maar ter wille te zijn, ook al kwam ze daardoor ten aanzien van haar eigen bevolking ongeloofwaardig over en maakte ze zich af echt belachelijk, samen met haar slippendragers van het SAK.