Verontreiniging door mest daalt niet (Het Nieuwsblad)

07 Juni 2007

BRUSSEL - De Vlaamse landbouwers slagen er nog altijd niet in de verontreiniging van het water door bemesting echt terug te dringen. In 42 procent van de onderzochte meetpunten in landbouwgebied zit te veel van mest afkomstig nitraat in het water. Dat is evenveel als vorig jaar, en iets meer dan twee jaar geleden. Dat bericht De Tijd woensdag op basis van cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Volgens een EU-richtlijn mag een liter water slechts 50 mg nitraat bevatten. In ruim vier op de tien meetplaatsen is die norm dus overschreden. Vlaanderen werd in 2005 nog door het EU-Hof veroordeeld omdat het de nitraatverontreiniging onvoldoende bestrijdt. Sinds begin 2007 is een nieuw, strenger mestactieplan van kracht.