Veiliger schoolomgevingen met subsidies Vlaams gewest

20 Mei 2012

Groen wil een planning opmaken om de schoolomgevingen en schoolroutes in de gemeente Beernem via 'module 10' veiliger te maken. Groen diende hiervoor een agendapunt in, voor de vergadering van 21 mei 2012 van de  (GBC). 

Gemeentelijke Begeleidingscommissie

Module 10 is een overeenkomst die de gemeente in het kader van haar mobiliteitsplan afsluit met het Vlaams Gewest, de scholen en de Vlaamse Vervoersmaatschappij om scholen aan of in de buurt van een gewestweg verkeersveiliger te maken. Gemeenten die deze overeenkomst afsluiten, kunnen hiervoor aanzienlijke subsidies krijgen van het Vlaams Gewest.

De gemeente kan via module 10 tot 100%  Vlaamse subsidies krijgen voor het herinrichten van schoolomgevingen langs of in de onmiddellijke omgeving (200 meter) van gewestwegen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de gemeente de afgelopen jaren  geen stappen gezet heeft om althans voor die scholen die langs gewestwegen liggen (Ter Bunen langs de Bruggestraat, de Gemeenteschool langs de Knesselarestraat, de Drie Beertjes langs de Parkstraat,?) module 10 aan te vragen. 

De gemeente heeft zich nochtans verbonden om de schoolomgevingen te verbeteren in haar Algemeen beleidsplan en het Gemeentelijk Mobiliteitsplan.

Ignace Tousseyn, lid GBC.

Letterlijk: lees het volledige agendapunt (PDF - 77,64 KB)