Toekomstige bestemming leeglopende kerken

21 Mei 2013

Op de vindt dat de gemeente moet nadenken over de toekomstige bestemming van de leeglopende kerken. 

gemeenteraad van 21 mei 2013Rolle De Bruyne

Kerkelijk erfgoed wordt een steeds grotere zorg. Bewaren is nodig, maar niet stilstaan. Beernem telt vijf kerken:

  • de Sint-Lambertuskerk in Oedelem, 
  • de Sint-Amanduskerk in Beernem
  • de kerk Heilige Moeder Gods in Beernem, 
  • de Sint-Joriskerk in Sint-Joris 
  • de Sint-Petruskerk in Oostveld.

We moeten aan deze grote gebouwen een nieuwe waardevolle invulling geven. Kerkgebouwen horen bij het cultuurhistorische erfgoed en zijn eigenlijk van iedereen.

Niet een herbestemming, maar een bredere bestemming van de kerkgebouwen kan een oplossing zijn. Met bredere bestemming bedoelen we dan: het kerkgebouw laten gebruiken door 'buitenkerkelijken', m.a.w. door bv. culturele organisaties, lokale verenigingen, enz.

Niet alles moet kunnen, maar in goed overleg is veel mogelijk. Op die manier gebeurt er een nuttige invulling van een anders leeg kerkgebouw en vormt de kerk als onroerend erfgoed opnieuw een verbindende en culturele functie, net zoals het vroeger was.