Toekomst Bargepark

29 April 2015

Groen wil buurtbewoners betrekken bij de herinrichting van het Bargepark.  Eens de atletiekpiste op Drogenbrood klaar is en de atletiekclubs minder gebruik meer zullen maken het

van Bargepark, dringt een nieuwe invulling van het Bargepark zich op. Enkele plaatselijke verenigingen, zoals de scouts en Tennisclub TC Bloemendale hebben al een aantal ideeën geopperd voor een nieuwe bestemming van het Bargepark. "Wij vinden dit positief, maar we pleiten ervoor omnaast de verenigingen, ook de buurtbewoners en andere Beernemnaars te betrekken bij de toekomst van dit park dat midden in de dorpskern van Beernem ligt", vindt gemeenteraadslid Roos Lambrecht.  

Dit kan via een algemene bevraging over een mogelijke nieuwe invulling van het Bargepark. "Dit zou dan een mooi voorbeeld kunnen worden van burgerparticipatie in Beernem", aldus Roos

ignace en Roos in het Bargepark

Het Bargepark, een groene long midden in de dorpskern van Beernem, is naast een sportpark (met een  atletiekpiste (omtrek 259m) en enkele sportvelden) ook een wandel- en speelpark. In het park bevinden zich ook enkele sport- en vergaderlokalen. Als alles volgens plan verloopt en de nieuwe atletiekpiste in het sportpark Drogenbrood nog dit jaar afgewerkt is, verhuist atletiekclub Beverhout naar daar en hoeft de huidige atletiekpiste wellicht niet meer zo nodig, tenzij uit een bevraging zou blijken dat die moet blijven. In elk geval komen er enkele lokalen vrij. Maar nog andere verenigingen maken gebruik van het Bargeparkgebouw zoals bv. Okra Beernem.

"De scouts hebben al het voortouw genomen en een vraag gericht aan het gemeentebestuur om de vrijgekomen lokalen te mogen gebruiken. Ze stellen zich ook de vraag over wat er met de vrijgekomen ruimte zal gebeuren in het park", aldus Roos Lambrecht (Groen). "Tof dat ze meteen de koe bij de horens vatten, want de jeugdvereniging kampt inderdaad met acuut plaatsgebrek." 

Vermits het park middenin de dorpskern ligt, pleit Groen er meteen voor om niet enkel de verenigingen, maar ook de buurtbewoners en andere Beernemnaars te betrekken bij de nieuwe invulling van het Bargepark.

Burgerparticipatie

Dat zou een eerste aanzet zijn tot echte burgerparticipatie, een  idee dat ook gepromoot wordt door de voorzitster van de gemeenteraad, mevr. Christine Stroobandt (N-VA). Op haar uitnodiging kwam expert ter zake, prof. Filip Derynck (UGent) toelichten dat dit inhoudt dat de burgers en verenigingen zelf een voorstel tot herinrichting opmaken in plaats van wat er tot nog toe altijd gebeurde, nl. dat het gemeentebestuur een plan uittekent waaraan dan nog hier en daar wat kan gesleuteld worden

"Participatie is ook aan 'politiek' doen in de publieke ruimte" citeert Roos Lambrecht professor Derynck. 

"Dit project is een open doelkans voor het gemeentebestuur. Hopelijk trapt ze de bal binnen", besluit  Roos.