Tijdens bouw zwembad Beernem: opgepompt water wordt maximaal aan de natuur teruggegeven

27 Juni 2022

Tijdens bouw zwembad Beernem: opgepompt water wordt maximaal aan de natuur teruggegeven

“In deze tijden van droogte is het uiterst belangrijk dat we  omspringen met water, ook bij bouwprojecten.”, steekt milieuschepen Jan Vanassche (Groen) van wal. “Vroeger ging er soms veel water verloren bij het oppompen van grondwater (bemaling) doordat aannemers in de riolen loosden, maar dat behoort voortaan tot het verleden. De gemeente heeft immers een reglement uitgewerkt om verspilling van water tegen te gaan."

Zo wordt de aannemer verplicht om het bemalingswater prioritair opnieuw in de grond te laten infiltreren via bv. een put, bekken of gracht. Zo wordt de grondwatertafel opnieuw aangevuld. Indien dit niet mogelijk is, moet het bemalingswater afgeleid worden naar de dichtstbijzijnde waterloop of, in het geval er gescheiden riolering aanwezig is, naar de regenwaterafvoer. Enkel wanneer al deze  oplossingen niet haalbaar zijn, bijvoorbeeld doordat dit wateroverlast kan veroorzaken voor omwonenden,  mag er geloosd worden in de openbare riolering, maar dan enkel met voorafgaande toestemming van de gemeente. “Maar dat is enkel als het echt niet anders kan”, verduidelijkt Jan Vanassche.

“Uiteraard hebben we voor de bouw van het nieuwe zwembad deze voorwaarden aan bouwheer Farys opgelegd”, verduidelijkt Jan Vanassche. De bemaling is strikt beperkt tot 100 dagen.

Een deel van het bemalingswater komt terecht in de Kallemoeiebeek om de rode beuken daar te vrijwaren van de droogte. In de beek zijn bufferkussens geplaatst om ervoor te zorgen dat het water maximaal in de grond kan infiltreren. Bovendien volgt een boomverzorger de toestand van de beuken op. Daarnaast is er een sleuf gegraven waar het bemalingswater gedeeltelijk kan infiltreren. Jammer genoeg kan het bemalingswater niet voor andere doeleinden gebruikt worden,  omdat het sterk ijzerhoudend is.  Het resterende bemalingswater wordt afgevoerd  naar het kanaal Gent-Brugge, maar dat is vrij beperkt.

“Met deze aanpak kiezen we voor een optimale infiltratie waarbij bijna al het opgepompte water terug in de watercyclus gebracht wordt. Door de klimaatopwarming snakt onze natuur naar water”, zegt Jan Vanassche. “Het is daarom onze verantwoordelijkheid als gemeente om dit kostbare water waar het kan zoveel mogelijk terug te geven aan de natuur.”