Snelheidsremmende maatregelen Knesselarestraat

04 Juli 2013

Op de nam Groen gemeenteraadslid het woord tijdens de vragen en suggesties.

gemeeenteraad van 2 juli 2013Rolle

Wij vragen snelheidsremmende maatregelen bij het binnenrijden van de bebouwde kom Oedelem langs de Knesselarestraat.

Onlangs kreeg de Knesselarestraat een nieuwe laag asfalt. We vragen dat de gemeente ook extra snelheidsremmende maatregelen voorziet, door bv. een poort, zoals nu het geval is voor wie vanuit Brugge de bebouwde kom van Oedelem binnenrijdt langs de Bruggestraat. Nu zijn er veel laagvliegers die aan een hoge snelheid de dorpskom binnenrijden. En dit zal er niet op verbeteren, want het vernieuwde wegdek zet aan tot sneller rijden.

Antwoord van de bevoegde schepen: Ik vind het een goede suggestie om net zoals ter hoogte van de bebouwde kom langs de Bruggestraat een toegangspoort te voorzien bij het binnenrijden van Oedelem langs de Knesselarestraat. Ik beloof dat ik uw voorstel zal overmaken aan het Agentschap Wegen en verkeer, want de Knesselarestraat is een gewestweg.