Sluikstorten moeilijker dankzij Groen

03 Mei 2017

Dat kost heel wat uren en mankracht. Tot nu was de kans dat iemand op sluikstorten betrapt werd, zo goed als onbestaande. Met de verplaatsbare camera vergroot die pakkans.  Maar we hopen vooral dat de camera een afschrikkend effect zal hebben zodat het sluikstorten effectief zal verminderen.   Op voorstel van Groen Beernem keurde de gemeenteraad van  27 april 2016 de aankoop van een mobiele camera (kostprijs 27.500 euro) goed. De verplaatsbare camera moet het dumpen van grof afval langs de wegbermen en in de natuur tegengaan. Gemiddeld ruimen de gemeentelijke diensten, samen met de OCMW- dienst 'Proper en Net' en vzw Veldzicht jaarlijks bijna 50 sluikstorten op. ?

Naast het sluikstorten, vormt zwerfvuil (blikjes, plastic flessen, ?) in het algemeen een groeiend probleem in onze gemeente. Uit onze deur-tot-deurbevragingen bleek dat dit een bron van ergernis is voor veel inwoners. In 2016  werd er in Beernem ruim 37 ton zwerfvuil opgeruimd. In dit cijfer zit nog wel de inhoud van de vuilnisbakjes langs de weg, maar niettemin is dit een indrukwekkend cijfer. De oplossing voor het probleem van zwerfvuil is gekend, namelijk het invoeren van statiegeld. Maar Vlaams minister van Leefmilieu Schauvliege (CD&V) wil (samen met de verpakkingsindustrie) hier voorlopig niet van weten, ook al kost het opruimen van zwerfvuil de Vlaming 10 euro per jaar.

In 2015 liet de minister door OVAM een analyse uitvoeren naar de impact van een invoering van statiegeld op blikjes en alle eenmalige drankverpakkingen. OVAM schatte dat de heffing van statiegeld in Vlaanderen tot een daling van het zwerfvuil met 40% zou leiden en zelfs met meer dan 90% wat de  eenmalige drankverpakkingen betreft. 

O.a. Duitsland, Finland, Noorwegen en Denemarken, om er maar enkele te noemen, zijn landen die statiegeld hebben ingevoerd.

Groen stak alvast de handen uit de mouwen en ruimde langs een deel van de Scherpestraat op korte tijd heel wat zwerfvuil op (bekijk de foto's). Zo verlichtten we eventjes het werk van de mensen die dit normaal doen. Laten we hopen dat onze ministers ooit het lef en de politieke moed hebben om de plaag van het zwerfvuil aan te pakken.