Sint-Jansdreef werd gekapt

03 Maart 2017

Eerder deze week liet de gemeente definitief de . Verkavelingen worden te dicht bij deze karakteristieke hoogstammigen toegelaten en er is geen bomenbeheersplan of lange termijnsvisie.  Sint-Jansdreef in Oedelem kappen

Een bomenbeheersplan is volgens Groen Beernem de oplossing om de kap van zulke mooie dreven (met kerngezonde bomen - zie foto) en van waardevolle bomen te vermijden.

Zo'n bomenbeleidsplan is een langetermijnplan (50 jaar of meer) dat o.a. een visie uittekent over het beheer van dreven, het type bomen, richtlijnen i.v.m. de afstand van bestaande bomen t.o.v. nieuwe kavels, enz. Samenwerking met landbouwers, natuurverenigingen, het polderbestuur, enz. is hierbij een must

?Belangrijk is dat de gemeente hiervoor een bedrag in de begroting voorziet. Voor een gemeente met zoveel bos en bomen is dit toch wel essentieel! Ook willen we dat het personeel van de groendienst een gespecialiseerde opleiding krijgt om bomen te onderhouden, eigenlijk dat de gemeente een bomenploeg heeft. 

?Vandaag ontbreekt dergelijk bomenbeheersplan. En dit resulteert in een ad hocbeleid i.v.m. het aanplanten en kappen van bomen, met als gevolg dat dreven in 1 keer worden omgehakt, knotwilgen worden gekapt en niet meer heraangeplant omdat er geen echte opvolging of controle is op de heraanplant, enz. "