Senegalees Doudou Sow op uitnodiging van Rolle De Bruyne in Beernem

04 April 2007

Doudou Sow (42) is in zijn land projectcoördinator en coördineert in die functie de Groupe des Jeunes Eleveurs de Guélack in Senegal. Via de vereniging SOIL (Solidarity on International Level) kent Rolle Doudou Sow. Op een algemene vergadering van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) stelde voor om Doudou uit te nodigen zodat de leden van de GROS uit de eerste hand zouden vernemen hoe mensen vanuit de ontwikkelingslanden zelf aankijken tegen de talrijke initiatieven om steun te geven. Dat gebeurde dan ook.

Rolle De Bruyne
Doudou Sow leidt een biologische boerderij in het Senegalese Guélack en vecht daar elke dag weer met succes tegen de oprukkende Sahelwoestijn.

Doudou vindt het o.a. belangrijk dat het Westen bij ontwikkelingshulp rekening houdt met de eigen identiteit en de specifieke omstandigheden in het ontwikkelingsland. Anders brengt het allemaal niet zoveel op.

foto: © michel vanneuville