Schuld Beernem stijgt spectaculair

16 December 2017

Kil kerstcadeau CD&V en N-VA: verdrievoudiging van de financiële schuld van onze gemeente. De CD&V en N-VA coalitie beslist om in 2019 en 2020 5,5 miljoen euro nieuwe schulden aan te gaan. Dat staat in het gewijzigde meerjarenplan 2014-2020. "Hierdoor stijgt de financiële schuld van onze gemeente van 3,8 miljoen euro in 2014 naar 12,5 miljoen euro in 2020", zegt Jan Vanassche (Groen). Méér dan een verdrievoudiging of nog anders gezegd: een stijging met maar liefst 228%.  Sp.a en Groen schrikken van zoveel spilzucht. "We willen een gezond financieel beleid dat spaarzaam omspringt met het belastinggeld van de burger", stel( Vicky Reynaert (sp.a).  De schulden, zo blijkt, zijn nodig om het budget in evenwicht te houden. Immers, na een "Van Overtveldt-je" (= optimistisch-euforische berekeningswijze waarbij de inkomsten

ruim overschat worden) komt de huidige coalitie tot de vaststelling dat de uitgaven veel hoger zullen uitvallen dan de ruim overschatte inkomsten. En om dit gat dicht te rijden hebben CD&V en N-VA beslist om 5,5 miljoen nieuwe schulden aan te gaan. " Zo'n groeiende schuldenberg legt een hypotheek op de toekomst van elke Beernemnaar, want die zal vroeg of laat het gelag moeten betalen", aldus Vicky Reynaert.

"Eenzelfde verhaal doet zich voor in 2017 en 2018: om het budget van deze jaren in evenwicht te houden, verkoopt de gemeente enkele van zijn kroonjuwelen: een deel van het Beverhoutsveld, de loods de Boeie, de pastoriewoning in Oedelem en in Sint-Joris. ", aldus Jan Vanassche. "Dit is politiek op de korte termijn, want dit zorgt voor eenmalige inkomsten. Wat betekent dat men straks alweer op zoek moet gaan naar nog meer geld. "

 

En waar gaat al dit geld dan naartoe? Een greep uit de realisaties van de afgelopen legislatuur: een voetbalaccommodatie van 1,75 miljoen euro, minstens 500.000 euro om het SJOK en Sociaal Huis te verbouwen, terwijl dit in de vorige legislatuur al voor 1,06 miljoen euro verbouwd werd. Niet onbelangrijk detail: het budget voor een nieuw zwembad zit er niet bij.

" En dan willen we het nog eens hebben over de ANPR-camera's", zegt Vicky Reynaert (sp.a). Politiezone het Houtsche vroeg op een vorige gemeenteraad 4 extra ANPR-camera's. De reactie van de burgemeester was dat er twee zouden komen, één aan grens met Knesselare en één aan grens met Damme. Maar in de begroting van 2018 is er zelfs geen budget voorzien voor die twee camera's. Daarmee is nog maar eens bewezen dat deze coalitie ook op veiligheid beknibbelt.", besluit Vicky.

"Wij willen dat de gemeente ook aandacht heeft voor de mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving.", vervolgt Vicky Reynaert. Dankzij de aanhoudende druk van sp.a en Groen in de voorbije gemeenteraden, stijgt de bijdrage voor het OCMW de komende jaren opnieuw tot het niveau van 2014.

Maar ondertussen is de armoede in onze gemeente sterk gestegen, waardoor het budget van 2014 al lang niet meer volstaat. Enkele cijfers maken dit heel duidelijk:

  • Het aantal mensen met een leefloon steeg met 12% (cijfer OCMW-jaarverslag 2016)
  • Het aantal mensen dat financiële steun heeft aangevraagd is de afgelopen 10 jaar verdubbeld;
  • In 2016 werden maar liefst 23% meer mensen dan het jaar voordien doorverwezen naar vzw de Notenkraker voor voedselhulp.

 

Jan Vanassche: " De gemeente moet ook vooruitkijken en voldoende budget voorzien in het kader van de vergrijzing en de klimaatopwarming. Beide problemen zullen in de nabije toekomst zware investeringen vragen, maar daar vinden wij jammer genoeg niets over terug in het huidige meerjarenplan."

Een euro kun je maar één keer uitgeven. Sp.a en Groen kiezen voor een ander beleid, een beleid dat de burger niet opzadelt met torenhoge schulden, maar spaarzaam en verstandig met het geld van de burger omspringt. "Zaaien naar de zak", zoals veel Beernemnaars zouden zeggen.