Schoolomgevingen en schoolroutes: 0/10

15 Oktober 2011

ONWIL GEMEENTE DOET ZELFS SCHOLEN PROTESTEREN Het is ronduit beschamend. Hoewel Beernem 10 scholen telt, waarvan de meeste basisscholen, staat er nergens een Octopuspaal, is er geen gekleurd asfalt, zijn er geen verkeersremmers en heeft de gemeente al zeker geen plannen voor de herinrichting van de schoolomgevingen of het veiliger maken van de schoolroutes. Beernem lijkt op verkeersvlak wel een achtergesteld gebied. Daardoor staan de ruim 2.000 leerlingen én hun ouders en leerkrachten nu al jarenlang in de kou.De onveilige situatie in Beernem staat in fel contrast met die in de omliggende gemeenten waar men wel bekommerd is om schoolkinderen en de nodige maatregelen neemt om de schoolomgeving fietsvriendelijk te maken. Maar in onze gemeente gebeurt er totaal niks. Bij elke Groen!-actie maken de burgemeester en schepenen van de media-aandacht gebruik om heel wat beloftes te doen. Tot op vandaag is er geen enkele ingelost.

Verkeersveiligheid voor schoolkinderen is geen prioriteit voor het schepencollege

Het is toch al wel erg gesteld als zelfs de directeur en de leerlingen van basisschool Ter Bunen op
straat moeten komen om te pleiten voor extra veiligheidsmaatregelen. Maar ook dat was verloren moeite. De koppigheid (of is het blindheid?) van het gemeentebestuur is gewoonweg schrijnend. Schoolkinderen tellen duidelijk niet mee.

Bovendien trekt de gemeente nog steeds teveel de kaart van de auto. Mensen worden niet aangemoedigd om de auto langs de kant te laten staan en voor kortere afstanden de fiets te nemen. Het resultaat van dat non-beleid zie je elke dag tijdens de spitsuren: dan is het een kluwen van auto's, tractoren en vrachtwagens waartussen schoolkinderen en andere fietsers en voetgangers
zich een weg proberen te banen. Ook de leefbaarheid van de dorpskernen lijdt eronder.

Groen! wil een ànder beleid , een beleid dat mee is met zijn tijd, echt werk maakt van de veiligheid
van fietsers en voetgangers en de dorpskernen opnieuw ademruimte geeft.

Kelly Daeninck in de Groen krant najaar 2011