Schepencollege volgt Groen!-Beernem en buurtcomité tegen industriële varkenskwekerij

18 Oktober 2006

Ondanks ons fel protest, gestaafd door concrete bezwaren (zie ons archief), gaf de Bestendige Deputatie zowel een milieuvergunning als een stedenbouwkundige vergunning af aan de hr. Ivan Tolpe, bedrijfsleider van Poldermeat om in de Legeweg een varkenskwekerij van industriële omvang uit te baten. Dankzij de druk die zowel het buurtcomité als Groen!-Beernem op het schepencollege toentertijd uitoefenden, besloot het huidig Schepencollege uiteindelijk om in beroep te gaan tegen de milieuvergunning. Nu gaan de Beernemse schepenen ook in beroep tegen het toekennen van de stedenbouwkundige vergunning door de Bestendige Deputatie (het provinciebestuur, zeg maar). Een goede zaak, dus! Het kan bovendien niet op, want, dankzij de tussenkomst van Groen!-gemeenteraadslid

Rolle De Bruyne gaat het Schepencollege ook in beroep tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie van 6 juni '06 om een stedenbouwkundige vergunning af te leveren voor het bouwen van een spiksplinternieuwe varkensstal en een landbouwloods in de Rogierveldstraat. Het zou doodjammer, zo stelt het Schepencollege met ons dat in dergelijke gaaf landschappelijk gebied een grootschalige varkensstal zou gebouwd worden. We zijn benieuwd hoe dit gaat aflopen...