Schepen Jan Vanassche: “Ik ben in de politiek gegaan om de wereld te helpen verbeteren.”

15 Oktober 2021

Schepen Jan Vanassche: “Ik ben in de politiek gegaan om de wereld te helpen verbeteren.”

In Het Brugsch Handelsblad interviewt journalist Reginald Braet schepen Jan Vanassche.  Krant van West-Vlaanderen/Brugsch Handelsblad Brugge - Torhout, Vr. 15 Okt. 2021 Door Reginald Braet BEERNEM - Met de keuze van CD&V voor Groen/Vooruit kwam Jan Vanassche aan zet. Hij werd in 2018 met 424 stemmen verkozen tot tweede schepen. Jan kreeg een pak bevoegdheden zoals ruimtelijke ordening en planning, wonen, natuur, dierenwelzijn, duurzaamheid, klimaat en energie, toerisme en landinrichting. Met zijn bijna zestig lentes is dat een hele boterham en het ogenblik om eens terug te blikken.  

Wat was je motivatie om aan politiek te doen?

Net zoals de meeste politici ben ik in de politiek gegaan om de wereld te helpen verbeteren. Politici zijn eigenlijk een soort beeldenbestormers. Ze willen zelf het heft in handen nemen om van hun gemeente, stad, regio of land een betere plek te maken. Dat is ook mijn drive.

Door de negatieve verhalen in de pers en de polariserende boodschappen in de sociale media is dat beeld van de geëngageerde politicus zwaar gehavend, maar toch blijf ik geloven in die onbaatzuchtige dadendrang van heel wat van onze verkozenen. Zelf wil ik die klare kijk, dat jonge idealisme behouden in alles wat ik doe.”

Het samengaan van Vooruit en Groen heeft zijn vruchten afgeworpen.

Onze intense samenwerking zorgde niet enkel voor bestuursdeelname, maar ook voor een uitgebreid bestuursakkoord waarin we onze eigen thema’s en accenten konden leggen. En met twee schepenen kunnen we ook wegen op het beleid, dat stemt ons heel erg blij.

Bovendien hebben Groen en Vooruit nagenoeg hetzelfde DNA: we zijn allebei sociale partijen die de mens, in dit geval de Beernemnaar, centraal stellen en vinden dat de overheid de gemeente, dus belangrijke hefbomen in handen moet houden en niet alles aan de vrije markt mag laten. We willen een zorgzame gemeente zijn.

Bij Groen komen daar nog de ecologische thema’s bij, maar die sluiten eigenlijk naadloos aan bij het sociale, want ook onze strijd voor het milieu is in wezen het opkomen voor de gezondheid en het welzijn van elke burger.

Zo bestrijken we alle thema’s die van belang zijn in een samenleving en die gebeiteld zijn in ons bestuursakkoord met CD&V: van armoedebestrijding tot het nemen van maatregelen tegen de klimaatopwarming, van het verhogen van de verkeersveiligheid aan de schoolpoorten tot het ondersteunen van onze lokale winkeliers, ondernemers en familiale landbouwers, van het ruimte geven aan de (sport-)verenigingen tot het vrijwaren van de toekomst van de gemeenteschool en de vrije scholen op ons grondgebied en nog zoveel meer.

Dankzij de inspraak van de burger via de adviesraden en vele andere kanalen houden we de vinger aan de pols. En onze samenwerking in de coalitie loont, want uit een recente bevraging van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur bleek dat 92 procent van de Beernemnaars graag in Beernem woont. Dat is toch een opsteker!”

Had je ooit gedacht dat je schepen zou worden?

Binnen de Groen-bestuursploeg hadden we vooraf opgelijst wie er kandidaat-schepen wilde zijn indien we aan het beleid zouden deelnemen. Ik heb me toen ook kandidaat gesteld en werd uiteindelijk als lijsttrekker van het kartel aangeduid. Toen CD&V ons na de verkiezingen uitnodigde om samen te zitten over de vorming van een coalitie was het dan ook logisch dat ik schepen werd, evenals Vicky Reynaert (Vooruit), die op de tweede plaats stond.”

De CD&V, maar ook jullie, hadden kunnen kiezen voor N-VA. Waarom is dit niet gebeurd?

Inderdaad, dat klopt. Wij hebben steeds gezegd dat we bereid waren om met alle democratische partijen te praten en we hebben woord gehouden. Maar met de N-VA in zee gaan zou ons een zeer krappe meerderheid opgeleverd hebben met 13 van de 25 zetels, dus dat was sowieso geen optie. Bovendien leunt de visie van CD&V dichter bij die van ons aan. N-VA huldigt een liberalere kijk op de samenleving en dat zou wellicht grotere meningsverschillen opgeleverd hebben om te overbruggen. En we wilden koste wat kost een kibbelkabinet vermijden, want daar heeft de burger niks aan. Tijdens de gesprekken na de verkiezingen was een goed bestuursakkoord waarin onze belangrijkste programmapunten te vinden waren een absolute voorwaarde.”

“We wilden ook niet dat het bestuursakkoord een vodje papier werd waarop voor de vorm enkel wat vage doelen geformuleerd werden waarmee men alle kanten op kon. En ik mag zeggen dat we daarin met verve geslaagd zijn.”

Ben je tevreden met de jouw toegewezen bevoegdheden?

“Het pakket aan bevoegdheden dat ik toegewezen kreeg, ligt volledig in de lijn met wat ik ambieerde en waar ik meen sterk in te zijn. Door mijn familiale achtergrond werd ik al van jongs af aan ondergedompeld in de wereld van wonen, huisvesting, vergunningen, ruimtelijke planning, enzovoort; zaken die nu tot mijn bevoegdheden behoren. En vanuit mijn jarenlange bekommernis om het milieu, de mooie, open ruimte in Beernem, en mijn interesse in hernieuwbare energie en duurzaamheid -

reden waarom mijn gezin en ik al heel vroeg lid geworden zijn van Agalev en later Groen-  heb ik ook al heel snel expertise opgebouwd die ik nu goed kan gebruiken als schepen. Ik mag dus zeggen dat ik niet onbeslagen op het terrein ben gekomen. Mijn andere bevoegdheden, namelijk dierenwelzijn en toerisme, vormen de kers op de taart. Dit is zeker geen licht pakket, maar gelukkig kan ik altijd terugvallen op de kennis en de ervaring van de gemeentelijke ambtenaren en de goede raad van mijn collega-schepenen.”

Ben je tevreden met hetgeen je tot nu toe bereikt hebt?

“Met deze bestuursploeg is heel wat gerealiseerd uit het bestuursakkoord. Ik ben vooral blij met de maatregelen, vastgelegd in het Burgemeestersconvenant, tegen de klimaatopwarming. Ook met het Lokaal Energie- en Klimaatpact, samen gerealiseerd met de Vlaamse Regering, zijn we goed bezig, meen ik. We zorgen ervoor dat onze gemeente en onze mensen nog een beloftevolle toekomst voor zich hebben.”