Schandalig: met de botte bijl in natuurgebied de Assebroekse Meerse!

18 Mei 2016

Agentschap voor Natuur en Bos hanteert de botte bijl in natuurgebied de Assebroekse Meersen en kapt beeldbepalende populieren in volle broedseizoen - en overtreedt zo haar eigen regels ?Al sinds vorig jaar voert het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij ingrijpende werken uit in het 420ha grote natuurgebied de Assebroekse Meersen dat zich uitstrekt over de gemeenten Assebroek, Beernem- Oedelem en Oostkamp. Hiermee wil de Vlaamse Landmaatschappij- zoals ze zelf aangaf tijdens het openbaar onderzoek -:' de natuurwaarden herstellen', nl. 'verdwenen sloten opnieuw aanleggen, de waterkwaliteit verbeteren de wilgen knotten, een bunker aanpassen tot verblijfplaats van vleermuizen' enz.  Dit klonk goed op papier, maar de werkelijkheid ziet er helaas heel anders uit. Heel wat bomen (knotwilgen, populieren) verdwenen intussen en in de plaats kwam er beton, heel veel beton. En dat in een natuurgebied.

?En deze week werd het nog erger. Want de tientallen hoge, beeldbepalende én gezonde populieren langsheen de Middendreef werden begin deze week allemaal omgehakt. Volgens de verklaring van het Agentschap is de reden hiervoor dat er een fietspad langs de Middendreef komt en vallende takken een gevaar voor de fietsers zouden kunnen zijn.  

Dat precies dit Agentschap, dat eigenlijk de natuur zou moeten beschermen, dergelijke redenering maakt, is verbijsterend. De Assebroekse Meersen zijn tot nader order nog altijd een natuurgebied, (waarvan een deel van het landschap met inbegrip van de populieren beschermd is) en geen openbare weg. In een bos kap je toch ook niet alle bomen omdat er een tak op een wandelaar, ruiter of fietser zou kunnen vallen? En het had toch volstaan  om enkel de dode takken te snoeien en de bomen te laten staan?

Hiermee gaat het ANB in elk geval haar boekje te buiten, want nergens in het dossier bij het openbaar onderzoek is er sprake van het vellen van de populieren langs de Middendreef, enkel van het kappen van knotwilgen. Het Agentschap geeft zo wel een heel eigen invulling aan haar opdracht om de natuurwaarden te herstellen?

Bovendien kapt het ANB de populieren in volle broedseizoen terwijl ze op de eigen website het volgende advies meegeeft aan mensen die een vergunning willen aanvragen om bomen te kappen : ' Kap bomen enkel buiten het broedseizoen. Ruim genomen loopt het broedseizoen van half februari tot half augustus.' (https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/ stedenbouwkundige-vergunningsaanvraag/bomen-en-houtkanten##advies).

Niet onbelangrijk, volgens Onroerend Erfgoed (dat de Assebroekse Meersen beschermde als landschap) is het gebied 'een belangrijk voedsel- en broedgebied voor verschillende dieren'. (ttps://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/77128)

We vinden de kaalkap door het ANB ronduit schandalig. Van een overheidsinstantie die als opdracht heeft om te waken over het behoud van de natuur en zelf strenge regels oplegt aan mensen die een boom willen omhakken, mag je verwachten dat ze haar eigen regels naleeft.

?Bovendien zien we met lede ogen aan dat er, naast het vernietigen van natuur, ook heel wat beton in de Assebroekse Meersen opduikt. We betreuren dan ook ten zeerste dat zelfs natuurgebieden, als de laatste vrijhavens tussen alle bebouwing, uiteindelijk niet ontsnappen aan de voortschrijdende verhardingskramp van de Vlaamse overheid,  wat tot nog meer versnippering en aantasting leidt van de ecologische waarde van deze gebieden.