SAK-enquête over huis Maes: beschamend gesol met de publieke opinie

08 Juli 2007

"Het overgrote deel van de Oedelemnaars wil het huis Maes afbreken", besluit het SAK (Studie-en Aktiecomité van het ACW) triomfantelijk na een erg dubieuze enquête in opdracht van het Schepencollege. Dat overgrote deel slaat dan, zo blijkt uit de cijfers van de bevraging, op , wat eigenlijk neerkomt op nog geen 11%. Maar wellicht is dat voor het SAK geen punt.slechts 627 mensen op een totale bevolking van ruim 5.800 Oedelemnaars

De hele enquête is trouwens een straf staaltje van desinformatie en misleiding van de publieke opinie. Met deze enquête doet de vereniging trouwens nog eens de truc uit 2002 dunnetjes over: toen werden alle plaatselijke CD&V- gezinde verenigingen afgedweild om bezwaar aan te tekenen tegen de bescherming van het historische pand huis Maes. Niet dat het toen veel uithaalde, want de toenmalige Minister Van Grembergen vond genoeg redenen om zijn handtekening te zetten onder het beschermingsbesluit van het herenhuis.

Sinds de bescherming in 2002 laat het Schepencollege (CD&V), in opdracht van de Interbrugse Huisvestingsmaatschappij (nu Vivendo) met als huidige voorzitter gedeputeerde Dirk de Fauw (CD&V), niet af om de afbraak van de waardevolle historische woning in de Oedelemse dorpskern te verkrijgen. Ergerlijk is dat het college daarbij steevast naar het argument van de verkeersonveiligheid grijpt om haar gelijk te bewijzen, argument dat totaal uit de lucht gegrepen is, vermits er ter hoogte van het pand nog nooit een verkeersongeval gebeurd is. Of het zou dat ene, recente ongeval moeten zijn waarbij een (brom)fietser ten val kwam als gevolg van watergladheid te wijten aan de slordigheid van de bouwfirma die het opgepompte water zomaar over straat liet lopen.

Niet het huis Maes is het probleem in deze drukke straat, wel het sociale woningproject zelf. We hebben al herhaaldelijk gezegd dat het complex simpelweg niet thuis hoort op deze plek  langsheen de drukke Bruggestraat en dicht bij het gevaarlijke kruispunt met de markt. Het is er nu al oppassen geblazen door het zware vrachtvervoer dat er dagelijks passeert. De extra automobilisten die het project zal aantrekken en op deze plek zullen moeten in- en uitrijden zal de hele situatie nog gevaarlijker en onoverzichtelijker maken. Vooral de fietsende scholieren op deze schoolroute zullen er (opnieuw) het slachtoffer van worden. Vlak naast de kerk van Oedelem lag een geschikte locatie, maar het vorige schepencollege koos ervoor om er een parkeerplaats aan te leggen, waarmee ze in 1 beweging ook nog eens tegen haar eigenste gemeentelijk mobiliteitsplan inging dat stipuleerde dat er geen extra parkeerplaatsen in de dorpskern mochten bijkomen.

We zijn al wat gewend in Beernem, maar de manier waarop deze nep-enquête ontstaan is en opgevoerd wordt als representatief voor de hele bevolking, is zo doorzichtig dat we dachten dat dit enkel nog de traditie was in een bananenrepubliek of een vroeger Oostblokland. De 18de eeuwse burgerwoning moet blijkbaar kost wat kost afgebroken worden en dan blijken werkelijk alle middelen goed om dit doel te bereiken.

De tekst van het enquêteformulier is zo subjectief opgesteld dat de lezer bijna niet anders kan dan voor de afbraak stemmen. Ook kreeg niet iedereen in dezelfde straat het enquêteformulier in handen, wat toch ook vreemd is. Werden de vermoedelijke neen-stemmers bewust over het hoofd gezien?De persoon die de enquêteformulieren kwam brengen en weer ophalen, deed daarbij nog zijn duit in het zakje door alle moeite te doen om de twijfelaars over de streep te trekken, wat niet bepaald blijk geeft van veel zin voor objectiviteit.Voor ons is het duidelijk: deze enquête is waardeloos en een bedroevend staaltje van gesol met de publieke opinie, waarbij voor de zoveelste keer leugens verspreid worden en dat alles met slechts 1 doel: de financiële belangen van een bouwmaatschappij veilig stellen. Dit bevestigt trouwens de trend dat bouwmaatschappijen in Beernem nog steeds mee de politieke agenda bepalen.

Nochtans staat niks de integratie van het huis Maes in het sociale woningproject op de site van de Oude Melkerij in de weg: de plannen hiervoor zijn al lang klaar. Er is bijgevolg geen enkele deugdelijke reden om één van de laatste historische gebouwen van Oedelem tegen de vlakte te gooien.