Roos Lambrecht wil actieplan tegen fietsdiefstallen in Beernem

29 Oktober 2021

Roos Lambrecht wil actieplan tegen fietsdiefstallen in Beernem

“Steeds meer mensen nemen de fiets in onze gemeente, wat toe te juichen is”, steekt gemeenteraadslid Roos Lambrecht van wal.  “Maar heel dikwijls lees ik op sociale media klachten over fietsdiefstallen en fietsvandalisme in Beernem. Op de gemeenteraad van 21 oktober heb ik daarom gepleit om, in samenspraak met de politie, een actieplan op te stellen om dit probleem aan te pakken. “

Roos heeft alvast enkele ideeën over wat in dat actieplan moet staan. “ Zo is het belangrijk dat alle huidige fietsstallingen doorgelicht worden om te kijken of mensen er hun rijwiel diefstalbestendig kunnen achterlaten. Waar nodig moeten er verbeteringen aangebracht worden. “

“Geregeld verdwijnen er fietsen aan het station: dit komt omdat er door de werken voorlopig nog geen camera’s geplaatst zijn. Die moeten er zo snel mogelijk komen. Een plannetje met alle diefstalveilige fietsenrekken in de gemeente – een soort parkeerplan voor fietsers- zou de kers op de taart zijn. “

“Vanzelfsprekend moet de gemeente ook verder inzetten op bewustmakingsacties, zoals informatie over goede fietssloten, graveermomenten, enz.” besluit Roos.

ANTWOORD – Burgemeester Jos Sypré (CD&V)

Dankjewel voor je suggestie om een actieplan ‘fietsdiefstallen’ op te maken waarbij je onmiddellijk al een aantal concrete suggesties doet.

Die liet ik alvast eventjes nakijken door de dienst mobiliteit en door de politie.

1.Onderzoeken of het aangeven van een fietsdiefstal gebruiksvriendelijk is, of de mensen hier een bevestiging van krijgen en wat er met de aangifte gedaan wordt.

Fietsdiefstallen worden aangegeven via:

  1. Aangifte aan het onthaal: burger legt afspraak vast via het online-afsprakensysteem
  2. Police-on-web: de burger doet van thuis uit een aangifte van fietsdiefstal
  3. Via 101: heterdaad fietsdiefstal

Er wordt steeds een pv opgemaakt.  De burger krijgt een attest van klachtneerlegging.

Wat de meldingen via police-on-web betreft komen die terecht bij de hoofdinspecteur van de wijk die dit aan een wijkinspecteur geeft om verder onderzoek te doen/ pv op te stellen.

2.Onderzoeken waar nog extra fietsstallingen kunnen komen, evalueren en verbeteren van de huidige fietsstallingen.

 Lijkt me nuttig om de fietsenstallingen in onze gemeente te inventariseren, om op die manier te bepalen waar fietsrekken kunnen vervangen worden door fietsaanleunbeugels en op belangrijke locaties overdekte fietsenstallingen.  Op die manier kunnen we een goede fietsinfrastructuur aanbieden en zo het fietsen promoten.

 3.Een aantal fietsdiefstallen gebeurt aan het station: komen er voldoende veilige fietsstallingen + camera’s?  Ik denk dat dit in de toekomst wel in orde zal komen? ·Een plannetje van de gemeente met alle veilige fietsstallingen op (een parkeerplan voor fietsers).

 Ja, er komen fietsbeugels waar men de fiets aan kan bevestigen met een slot + er komen camera’s op de hellingen die de volledige fietsenstalling coveren (2 op de helling kant Sint-Jorisstraat en 2 op de helling kant Stationsplein)

 4.Inzetten op bewustmakingsacties, zoals informatie over goede fietssloten, graveermomenten, …

Bewustmakingsacties kunnen aangekondigd worden in Open Blad en via de sociale mediakanalen.

Wat betreft het graveren werden in de maand juni aan de 3 stations van de politiezone 177 fietsen gegraveerd.  Voor Beernem waren dit er maar liefst 78.

In de maand september hebben we 3 fietsgraveeracties georganiseerd, 1 in elke gemeente.

Er werden 419 fietsen gegraveerd waarvan 118 in Beernem.

De fietsgraveerstand wordt ook opgesteld op bepaalde momenten, zoals in Beernem bv. is een fietsgraveerstand voorzien bij de verwelkoming van nieuwe inwoners.