Roos Lambrecht: " Hoge tarieven recyclagepark zorgen voor meer zwerfvuil.

25 Januari 2015

De verhoging van de tarieven van het recyclagepark en van de bruine vuilniszakken zorgt voor kwalijke gevolgen in Beernem.  "Zo moet de OCMW-dienst 'Proper en Net' steeds meer zwerfvuil uit de bermen halen en werpen mensen hun restafval meer en meer in de openbare vuilnisbakken, blikvangers en zelfs de containers op begraafplaatsen.", aldus gemeenteraadslid Roos Lambrecht. "Zolang de Vlaamse en federale overheid geen concrete maatregelen nemen om bv. statiegeld op blikjes en PET-flessen te heffen of bedrijven dwingt om hun producten minder of milieuvriendelijker te verpakken, heeft het geen zin om de schuld van de afvalberg in de schoenen van de burger te schuiven, zoals de gemeente doet. De burger kan vaak niet anders dan zijn aankopen doen met een berg milieubelastende verpakkingen tot gevolg. 'De vervuiler betaalt' is dan ook een slogan die volledig misplaatst is en de gewone burger onterecht op kosten jaagt."    Het aantal bezoekers van het recyclagepark is sinds de invoering van de hogere tarieven fors gedaald. Maar is dit omdat de mensen nu plotseling veel meer recycleren en minder verpakte producten kopen? Gemeenteraadslid Roos Lambrecht,  die langs het gedeelte van de Vullaertstraat woont waar er weinig huizen staan en dus veel zwerfvuil te vinden is, twijfelt hieraan. Tot haar ergernis vindt ze elke dag opnieuw blikjes en plastic verpakking in de grasberm. De statistieken van de OCMW-dienst 'Proper en Net' vertonen ook een stijgende trend wat het verzamelde zwerfvuil betreft. Het aantal sluikstorten neemt elk jaar toe.

 

 

 

"De hogere prijs van de bruine vuilniszakken, samen met de hogere tarieven van het containerpark zorgen er niet voor dat de hoeveelheid afval daalt, zoals de gemeente beweert, maar doet mensen naar andere, goedkopere middelen grijpen om hun huishoudelijk afval kwijt te raken, zoals in de berm gooien, in een openbare vuilnisbak kieperen of soms ook thuis opstoken. Dat keuren we uiteraard ten zeerste af. Maar de gemeente moet beseffen dat ze dit zelf mee in de hand werkt. Het is een illusie te denken dat men met hogere tarieven het afvalprobleem oplost, integendeel."  vindt Roos.

 Al wie boodschappen doet, kan het keer voor keer zelf vaststellen: zo goed als alles is voorverpakt of wordt ter plaatse verpakt. Doorgaans is dit in plastic verpakkingen die niet recycleerbaar zijn. Zelfs de meest milieubewuste Beernemnaar kan met de beste wil van de wereld niet vermijden dat hij zaken koopt die in plastic, aluminium, enz. verpakt zijn.  Daarom zorgen sensibilisering en hogere tarieven niet automatisch voor minder afval.

Trouwens, niet zozeer de burger is de vervuiler, maar de bedrijven die niet-recycleerbare verpakkingen zoals botervlootjes, aluminium, plasticfolie, yoghurtbekers, enz. produceren. En de samenleving ook nog eens laat opdraaien voor de verwerking of verbranding van alle verpakkingsmateriaal.

 " We vinden het een veel beter idee om statiegeld te heffen op blikjes en PET-flessen, zoals de Vlaamse overheid nu overweegt. Het systeem bestaat o.a. al in Duitsland en helpt tegen het zwerfvuil, wat een goede zaak is voor het milieu. Uit onderzoek blijkt bv. dat een PET-fles pas na 10 jaar vergaat, een blikje cola pas na 50 jaar.  "Maar in een verdere fase moeten uiteraard alle soorten milieubelastende verpakkingen aangepakt worden. Maar dat zal veel politieke moed vragen, want de verpakkingsbedrijven liggen stevig dwars. "

 "Dus, gemeentebestuur, stop met de Beernemnaar de vinger te wijzen", aldus Roos Lambrecht, "maar zet in de plaats samen met andere gemeenten druk op de overheid om de hoeveelheid geproduceerde verpakkingen te verminderen of te vervangen door milieuvriendelijker alternatieven. Dat zal ook de gemeentefinanciën ten goede komen, want nu moeten er steeds meer mensen en middelen ingezet worden om afval te verwerken en op te ruimen."