Roos Lambrecht haalt slag thuis: onveilige situatie kruispunt Bloemendalestraat- Hoornstraat wordt aangepakt

26 Januari 2018

Er komt binnenkort een zebrapad aan het kruispunt van de Bloemendalestraat met de Hoornstraat (tussen de kerk van Beernem en dagbladhandel De Harlekijn). Dat zal het kruispunt veiliger maken voor de voetgangers, in het bijzonder ook voor de schoolkinderen en hun ouders die naar de Middenschool Sint-Lutgart gaan. Het gemeentebestuur kwam tot die beslissing na  de tussenkomst van Roos Lambrecht (Groen) hierover in de gemeenteraad. Een omwonende maakte Groen attent op de onveilige verkeerssituatie aan het kruispunt. Roos Lambrecht schetste het probleem op de gemeenteraad. "Hoewel heel wat mensen dit kruispunt, dat in zone 30 gelegen is, moeten oversteken, ontbreekt daar een zebrapad. En er passeert toch de hele dag door heel wat volk: schoolkinderen en hun ouders die naar Middenschool Sint-Lutgart gaan, kerkgangers, de omwonenden zelf en natuurlijk ook de bewoners van Mariawende en het Patershof die omwille van hun leeftijd niet zo snel kunnen oversteken. " " Bovendien is er daar voorrang van rechts voor chauffeurs die uit de Hoornstraat komen, wat het moeilijker maakt om daar veilig over te steken. Ook voor de fietsers die vanuit de Bloemendalestraat of de Rollebaanstraat richting de rotonde willen fietsen, is dit geen veilige situatie. Is het echt nodig dat die voorrang van rechts blijft? Een andere voorrangsregeling en een zebrapad kunnen hier wellicht een oplossing bieden.

We vragen dan ook om ook dit kruispunt mee te nemen in de herinrichting of, indien dit niet meer kan, om dit kruispunt zeker op korte termijn her in te richten in het voordeel van de voetgangers en fietsers, " aldus Roos.

De voorrang van rechts verdwijnt evenwel niet. "Ook in de andere zijstraten van de Bloemendalestraat is er voorrang van rechts,", aldus de dienst mobiliteit van de gemeente. " Hiervan afwijken zou sowieso voor onduidelijkheid zorgen", meende de  dienst. Roos haalde toch haar slag thuis en er komt binnenkort een fietspad. #Hetkananders