Rijden agenten van politiezone Het Houtsche binnenkort met elektrische wagens?

08 December 2020

Rijden agenten van politiezone Het Houtsche binnenkort met elektrische wagens?

Politieraadslid (en ook gemeenteraadslid voor Groen) Roos Lambrecht wil dat het politiekorps van zone Het Houtsche ( Oostkamp, Beernem en Zedelgem) zich duurzamer verplaatst. Daarom vroeg ze in de laatste politieraad  om in de nabije toekomst elektrische voertuigen aan te kopen.

“Ook de politie kan haar steentje bijdragen in de vermindering van de CO2-uitstoot en het bereiken van de klimaatdoelstellingen”, aldus Roos. “In politiezone Bredene/De Haan bijvoorbeeld rijden de agenten al met een elektrische wagen”, geeft Roos Lambrecht nog mee.

“Misschien kan de politie van Het Houtsche hiervoor samenwerken met de energiecoöperatie Coopstroom?  Die stelt 2 deelwagens ter beschikking. Wijkagenten of andere personeelsleden die geen herkenbare wagen nodig hebben, kunnen deze dan misschien ook gebruiken. En zowel in Beernem als in Oostkamp staan er al laadpalen, “ suggereert Roos.

De politie van het Houtsche staat positief tegenover het voorstel. “ We werken eerst een strategie en beleid uit voor de aankoop van duurzame voertuigen”,  liet de directeur Personeel en Middelen van de zone alvast weten. Ook zal de directeur de mogelijkheid onderzoeken of de agenten gebruik kunnen maken van de deelwagens van Coopstroom.

Roos is blij dat de politiezone Het Houtsche aandacht schenkt aan duurzame verplaatsingen en kijkt al belangstellend uit naar de uitkomst.